👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik Åk. 2

Skapad 2019-09-05 08:38 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola 2 Musik
Musik Åk. 2

Innehåll

Syftet med undervisningen

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

 • Bekanta oss med några kända kompositörer 
 • Bekanta oss med olika musikinstrument 
 • Sjunga olika sånger och dansa
 • Lära känna några musikaliska tecken 
 • Träna takt och rytm

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att lyssna på olika slags musikgenrer 
 • Vi kommer att sjunga och röra oss till musik  
 • Vi kommer att diskutera olika slags musik 
 • Vi kommer leta fakta om olika kompositörer 
 • Vi kommer skapa enkla melodier 
 • Vi kommer att testa olika rytminstrument 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig

 • Se att du kan urskilja olika takter, rytmer och instrument 
 • Se att du kan nämna några kända kompositörer 
 • Se att du kan känna igen olika instrument
 • Se att du kan skapa musik med hjälp av rytminstrument 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6