Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal: år 8

Skapad 2019-09-05 09:09 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Taluppfattning år 8
Grundskola 7 – 9 Matematik
Hur byggs talen upp?

Vad händer med tal när vi multiplicerar och dividerar dem med tal som finns mellan 0 och 1?

Potens?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ” syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att: ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.”

Ur centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

 Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Grupparbete
 • Eget arbete 
 • Matematiska diskussioner
 •  Läxor

Under temat TAL kommer vi att arbeta för att du ska kunna:

- förklara hur vårt talsystem är uppbyggt

- multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1

- förklara vad negativa tal är

- skriva tal i potensform

 

För dig som satsar på högre omdöme finns följande mål (Röd kurs):

- räkna med potenser

- räkna multiplikation och division med negativa tal

- skriva tal med olika baser

 

Begrepp (matteord) att kunna: siffror, tal, negativa tal, potensform, bas och exponent


Undervisningen är grundad i att ”eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra" 

Eleverna får även träna sina kunskaper att:

 • Ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 
 • Pröva olika arbetssätt och arbetsformer. 
 • Stärka viljan att lära och tilliten till den egna förmågan 

Visa vad du lärt dig:

 1. Diagnoser
 2. Skriftligt prov
 3. Genom att delta i diskussioner

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå i ca. 5 veckor.  Detaljplanering finns i Classroom för 8A.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: