Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inlämning av Samhällsfrågan

Skapad 2019-09-05 09:10 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola 8 – 9
Inlämning av uppgift den 11/9 på Google classroom senast kl 23.59 och kurskoden är zcp3k7k.

Innehåll

Minst två A4-sidor och max fem A4-sidor . Skriv i storlek 12 i antingen Arial eller Times New Roman

1. Börja med att formulera en samhällsfråga som du anser intressant och viktig. Det kan vara något som du vill veta mer om. 
Exempel: Varför har vi bibliotek i Sverige? 

2. Den första delen av arbetet ska ni redogöra för den samhällsfråga som ni ska analysera. Det som du ska göra är att beskriva fakta i ämnet. Det är viktigt att du förklarar centrala begrepp som är viktiga i sammanhanget. Vad finns det att berätta om samhällsfrågan?

Exempel: Bibliotek är kommunalt skattefinansierade. Det innebär att skattebetalare i den berörda kommunen betalar för verksamheten. Biblioteken har ett läsfrämjande uppdrag. Det innebär att de gör saker för att människor ska läsa mer.

3. I andra delen ska du analysera orsaker till din samhällsfråga, alltså anledningar till varför detta finns. I denna del kan du studera från olika perspektiv och orsaker kan se olika ut då. Jag vill ni använder fler än ett perspektiv på frågan som ni har. 
Individ-, grupp och samhällsperspektiv
Ekonomiska, sociala och mijömässiga

Exempel: Utifrån ett individperspektiv är det gratis att låna böcker och läsa tidskrifter. Oavsett vad man tjänar, kunskapen är gratis för alla. Utifrån ett samhällsperspektiv så ser biblioteken till att samla och kategorisera böcker för befolkningen. För att människor ska lättare komma åt och hitta det man är intresserad av. 

4. I tredje delen ska du resonera kring konsekvenserna av det du undersöker. Vad är följderna av det du studerar? Även i denna del kan du svara utifrån de olika perspektiven. 

Exempel: Barn och ungdomar kan läsa det dem vill utan att det påverkar vårdnadshavarnas plånbok. Barn och ungdomar får en bättre läsförståelse om de läser. Det blir viktigt för det öppna och demokratiska samhället om det finns kunskapskälla som alla kan del av oavsett bakgrund eller ålder. 

5. I den sista delen av analysen ska du undersöka kring åtgärder som kan förändra samhällsfrågan. Vad 
har gjorts tidigare eller vad kan göras för att förändra och förbättra det du undersöker. Eller ska vi 

Exempel: Biblioteken kanske behöver fundera på hur de ska locka fler besökare och öka utlåningen. Genom att starta olika aktiviter för att locka de olika målgrupperna som finns i samhället. Behöver lokalerna rustas upp? Eller behöver biblioteken utvecklas för att kunna passa in i dagens samhälle. Ska vi verkligen skattefinansiera detta? 

Kom ihåg källor och att hänvisa till dem.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: