Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2019-09-05 09:11 i Olandsskolan Östhammar
Ett kort arbetsområde om universums uppkomst och uppbyggnad.
Grundskola 9 Fysik
Hur började allt och var kommer vi ifrån? Finns det annat liv i rymden eller är vi ensamma? Existentiella frågor som människor har funderat på i alla tider som vi här ska undersöka lite närmare tillsammans.

Innehåll

MÅL

Du ska lära dig beskriva:

  • Olika världsbilder man haft genom historien.
  • Teorin om universums uppkomst (Big Bang).
  • Hur universum är uppbyggt.
  • Hur stjärnor föds, lever och dör
  • Vad som kommer hända med vår sol

SÅ HÄR ARBETAR VI

  • Genomgångar och diskussion om Universum (ppt)
  • Diskussionsfrågor i små grupper.

BEDÖMNING

Du bedöms på:

  • Informationen presenterad på din plansch samt muntligt framförande
  • Deltagande i diskussioner
  • Avslutande skrivuppgift

Powerpoint

Hur allt började

Matriser

Fy
bedömningsmatris Fysik (åk 7-9)

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
4. Information
Användande av informationskälla.
Du använder informationen på ett enkelt sätt för att skapa tex faktatexter.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia och universums uppbyggnad.
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
14. Kunskaper
Hur historiska upptäckter och forskning har bidragit till ändrade levnadsvillkor både positiva och negativa.
Du kan ge exempel på och beskriva någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: