Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förprojekt Tussilago ht 2019

Skapad 2019-09-05 09:24 i Tolsgården Mariestad
Förskola
Målet i vårt systematiska kvalitetsarbete (SKA-arbete) är att "skapa en pedagogisk atmosfär som bidrar till att stimulera språk, kommunikation och samspel, genom olika uttryckssätt utifrån barnets egna förutsättningar".

Innehåll

Som förprojekt kommer vi att utgå från boken Godnatt alla djur av Lena Arro och Catarina Kruusval. Vi kommer att fördjupa oss i boken på olika sätt med hjälp av olika uttryckssätt, så som högläsning, dramatisering, drama, skapande, sång och ramsor med mera. Vår upplevelse är att boken är uppbyggd på tanken om att alla ska få vara med och att vi värnar om varandra, vilket är en del i vårt arbete kring normer och värden. Förprojektet bygger på barnens intressen och nyfikenhet inom området och det är barnens upptäckter som kommer leda förprojektet vidare.

 

Följande frågor kommer vi som pedagoger att reflektera kring under våra veckoreflektioner:

Vad är syftet?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Blev aktiviteten/erbjudandet/uppgiften som du/ni hade tänkt?

Hur stärker aktiviteten barnets/barnens språk och kommunikation, samspel?

Hur går vi vidare?

 

 

Följande frågor ska besvaras under förprojektet eller när förprojektet avslutas:

Vad är utgångspunkten och syftet med projektet/utvecklingsområdet och hur har vi sett det/barnens intresse?

Vilken/vilka kunskapsteorier ligger till grund för vår barnsyn och kunskapssyn?

På vilket sätt iordningställs miljön på avdelningen så att projektet kan ”leva” under hela dagen?

Hur presenteras och hur startar vi upp projektet med barnen?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: