Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext år 6

Skapad 2019-09-05 09:25 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur skriver man egentligen en faktatext? Vi tar hjälp av läromedlet Klara Svenskan, för att lära oss hur man kan förarbeta, begrepp att använda och struktur att följa för att skriva en välskriven faktatext.

Innehåll

 

Under ett par veckor under höstterminen kommer vi att arbeta med att förarbeta, använda ämnesspecifika begrepp och använda en passande struktur för att skriva en välskriven faktatext.

Vi kommer att använda läromedlet "Klara Svenska - Tala, läsa, skriva" som grund och öva på de olika momenten innan vi börjar skriva en egen faktatext. Den egna faktatexten kommer eleverna själva att få bestämma tema för, samt faktainsamlingen. 

Faktatexten ska innehålla:

1. Rubrik

2. Inledning

3. Underrubrik med text

4. Faktaruta

5. Bild med bildtext

Målen för faktatexten:

Jag kan skriva:

 • en förklarande faktatext med inledning, logisk ordning och avslutning.
 • skriva en passande rubrik
 • använda tidsord och förklarande ord och fraser.
 • använda ämnesspecifika ord.
 • samla in och använda viktig fakta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Faktatext

du behöver träna mer på detta
du kan detta
Skriva
Du kan skriva en faktatext med struktur och särdrag som - rubrik, inledning, underrubriker, förklarande ord, ämnesspecifika begrepp, bilder och bildtext i en logisk ordning. *I no/so - ämnena har du skrivit faktatexter.
Läsa
Du kan urskilja struktur och särdrag för en faktatext. När du ser en faktatext så vet du att det är en faktatext och inte exempelvis en insändare du läser.
Tala
Du kan återberätta i stora drag vad texten handlar om. Du kan samtala/resonera med en kompis om det du läst i faktatexten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: