Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd, area och symmetri

Skapad 2019-09-05 09:34 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Längd, area och symmetri
Grundskola 5 Matematik
Eleverna kommer arbeta vidare med tal i decimalform, denna gång genom att mäta och omvandla längdenheter. Eleverna kommer dessutom arbeta med att räkna ut area och omkrets på tvådimensionella geometriska objekt. Samt utveckla sina kunskaper kring symmetri och asymmetri.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om/din förmåga att

 • känna igen och namnge rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel
 • jämföra och sortera trianglar
 • hantera enhetsbyten inom längd
 • mäta längd med olika redskap
 • välja lämpliga enheter
 • uppskatta längd
 • jämföra och storleksordnar längder
 • använda formella metoder för att bestämma arean hos tvådimensionella figurer t.ex. rektanglar och trianglar
 • hitta symmetrilinjer hos enkla plangeometriska objekt
 • skillnaden mellan symmetriska och asymmetriska figurer
 • skapa symmetriska figurer

 

 • Resonera om och kommunicera om ovanstående.

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik 5A, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

Redovisningsform

Du kommer att visa dina kunskaper:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna.
 • vid muntliga diskussioner och resonemang.
 • vid test.

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd på din förmåga att 

 • känna igen och namnge rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel
 • jämföra och sortera trianglar
 • hantera enhetsbyten inom längd
 • mäta längd med olika redskap
 • välja lämpliga enheter
 • uppskatta längd
 • jämföra och storleksordnar längder
 • använda formella metoder för att bestämma arean hos tvådimensionella figurer t.ex. rektanglar och trianglar
 • hitta symmetrilinjer hos enkla plangeometriska objekt
 • skillnaden mellan symmetriska och asymmetriska figurer
 • skapa symmetriska figurer

 

 • resonera om och kommunicera om ovanstående.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: