Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 6 Reklam och bilders budskap

Skapad 2019-09-05 09:52 i Stora Skedvi skola Säter
Eleverna i åk 6 arbetar med bilders budskap och symbolik och får själva designa en logotyp inspirerad av kända logtyper som de möter dagligen.
Grundskola 4 – 6 Bild
Under detta arbetsområde lär du dig mer om reklam och hur man kommunicerar budskap och symbolik i bilder. Du får bland annat designa din egen logotyp utifrån en känd logo.

Innehåll

Under detta arbetsområde lär du dig mer om reklam och bilders budskap och symbolik. Vi samtalar om hur vi påverkas av bilder och utvecklar förmågan att själva kommunicera med bilder. Du får bland annat designa din egen logotyp utifrån en känd logo.

Uppgifter

 • Din logotyp

 • Bildreflektion över arbetet

 • Reklambild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Reklam och bildbudskap

Insats krävs
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Utveckla idéer
Du utför arbetet utifrån en given idé, du härmar.
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete och/eller har delvis egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Du har egna idéer som du använder för att utföra ditt arbete.
Skapa bilder
Du påbörjar arbetet med att skapa din reklambild men arbetet avslutas inte.
Du återanvänder bilder från antingen tidning eller datorn på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ibland behöva hjälp i ditt arbete men arbetar till stor del självständigt.
Du återanvänder bilder från antingen tidning eller datorn på ett relativt väl fungerande sätt. Du arbetar ganska självständigt och noga.
Använda material, tekniker och verktyg
Du provar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Lösa problem
Du kan inte lösa problem som du hamnar i trots hjälp av någon annan.
När du stöter på problem i ditt arbete kan du med hjälp berätta vad som blivit fel och tar då hjälp av läraren eller en kamrat som visar dig så att du kan komma vidare.
När du stöter på problem i ditt arbete kan du berätta vad du behöver hjälp med och kan efter några tips fortsätta ditt arbete.
Kommunicera med bilder
Du har ett budskap/syfte med din reklambild som inte framgår för betraktaren (den som tittar på din reklambild).
Du har ett budskap/syfte med din reklambild som delvis framgår för betraktaren. Du kan behöva berätta för att andra ska förstå det tänkta budskapet med din reklambild.
Du har ett budskap/syfte med din reklambild som tydligt framgår för betraktaren.
Omdömen på arbetsprocessen och kvaliteten.
Du kan inte berätta hur ditt arbete har gått eller förklara något om hur resultatet blev.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett enkelt sätt. Du kan säga något som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt.
Du kan berätta hur ditt arbete har gått (under tiden som du arbetat) och motivera detta på ett utvecklat sätt. Du kan säga några saker som du är nöjd/missnöjd med i din slutliga produkt och förklara varför du är nöjd/missnöjd med det. Du kan också förklara något om vad du kan göra bättre och förklara varför det hade gjort din bild bättre.

Insats krävs
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: