👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, klimatförändringar och hållbar utveckling

Skapad 2019-09-05 10:11 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Geografi

Innehåll

 

Klimat, klimatförändringar och hållbar utveckling

Arbetsområdet är uppdelat i två avsnitt/kapitel. I det första avsnittet kommer du att få lära dig skillnaden mellan väder och klimat. Du kommer även att få arbeta med de fyra klimatzonerna, vad som kännetecknar dem och vad som orsakar klimatet på jorden. Utifrån dina kunskaper om detta ska du sedan resonera om hur livet ser ut för människorna i dessa klimatzoner.

Målen för detta avsnitt är att du ska kunna:

- beskriva skillnaden mellan väder och klimat

- beskriva vad som kännetecknar de olika klimatzonerna

- beskriva hur klimatet ger olika förutsättning för människorna som bor i de olika klimatzonerna.

- använda dig av geografiska begrepp såsom väder, klimat, klimatzon, vegetation, havsströmmar och globala vindsystem.

Dessa kunskaper tar du sedan med dig till nästa avsnitt/kapitel, som handlar om vad som orsakar klimatet på jorden, klimatförändringar och hållbar utveckling. Klimatet håller på att förändras. Vi möts allt oftare av rubriker såsom ”Arktis smälter i rekordfart!” och det beror på att medeltemperaturen på jorden blir allt högre. Vad beror det på och vad kan det få för konsekvenser? Vilken roll spelar människan i detta? Dessa frågor kommer vi att titta närmare på genom att lära oss om begrepp såsom växthuseffekten och ekologiska fotavtryck. Vi avslutar genom att titta på vad människan gör och bör göra för att minska klimatförändringarna.

Målen för detta avsnitt är att du ska kunna:

- förklara vad som orsakar klimatet på jorden (naturliga orsaker)

- resonera om orsaker till klimatförändringar

- resonera om hur människan påverkar klimatet

- resonera om hur människor, natur och samhälle påverkas av klimatförändringarna.

- använda geografiska begrepp såsom växthuseffekten, hållbar utveckling, klimat och ekologiska fotavtryck,

- föreslå vad vi kan/bör göra för att få ett mer hållbart samhälle.

 

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

-analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

-utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

-göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

-värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån

 

överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och klimat.

Matriser

Ge
Klimat, klimatförändringar och hållbar utveckling

Mål för kunskapskrav 1

Målen för detta kunskapskrav är att du ska kunna: - beskriva skillnaden mellan väder och klimat - beskriva vad som kännetecknar de olika klimatzonerna - beskriva hur klimatet ger olika förutsättning för människorna som bor i de olika klimatzonerna. - förklara vad som orsakar klimatet på jorden (naturliga orsaker)
F
E
C
A
Kunskapskrav 1
Eleven har ______ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra ______ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt väl
mycket goda välutvecklade och väl

Mål för kunskapskrav 2

Målen för detta kunskapskrav är att du ska kunna: - resonera om hur människan påverkar klimatet - resonera om hur människor, natur och samhälle påverkas av klimatförändringarna. - föreslå vad vi (individ och samhälle) kan/bör göra för att få ett mer hållbart samhälle.
F
E
C
A
Kunskapskrav 2
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för ________ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl

Mål för kunskapskrav 3

Målet för detta kunskapskrav är att du ska kunna förstå och använda dig av geografiska begrepp såsom väder, klimat, klimatzon, vegetation, havsströmmar, globala vindsystem, växthuseffekten, hållbar utveckling samt ekologiska fotavtryck.
F
E
C
A
Kunskapskrav 3
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett _____ fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl