Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, procent och sannolikhet

Skapad 2019-09-05 10:29 i _testskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Hur hänger tal i decimalform samman med procentberäkning och sannolikhet? När kan man ha nytta av att känna till detta?

Innehåll

Under veckorna 35 - 42 kommer vi att arbeta med:

 • Taluppfattning och begrepp kring tal i decimalform
 • Beräkningar med multiplikation och division med 10, 100 och 1000 med decimaltal
 • Division med tal i decimalform
 • Beräkna procent 25%, 50% och 75% och sambandet med bråktal
 • Begreppen rea och rabatt
 • Beräkna vad tex 1% eller 7% av något är.
 • Sambandet mellan bråktal - decimaltal - procentform
 • Sannolikhet, chans och risk

Så här kommer vi att arbeta med området:

Vi kommer att ha genomgång tillsammans och efter detta tränar man enskilt.

Vi kommer i grupp att arbeta med samtalsövningar och begreppen som hör till området.

Det kommer också att finnas NOMP-övningar inom områdena.

Tillsammans kommer vi att ta fram uppgifter som ska vara med på kunskapskollen.

 

Tisdagen den 8 oktober kommer det att vara kunskapskoll och alla de punkter som står ovan kommer att bedömas då. 

Utöver dessa punkter tittar Cattis även på hur uträkningarna utförs och redovisas, samt tankar kring rimlighet i svar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Decimaltal, procent och sannolikhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa problem
 • Ma  A 6
Du behöver stöd för att lösa de flesta problem och för att välja strategier och metoder som är passa till problemet.
Du visar att du ibland kan lösa de flesta problem och väljer oftast strategier och metoder som är passa till problemet.
Du visar att du oftast kan lösa de flesta problem och väljer oftast strategier och metoder som för det mesta är passande till problemet.
Du visar att du kan lösa de flesta problem och väljer strategier och metoder som är effektiva och passa till problemet.
Visa lösningen
 • Ma  A 6
Du behöver stöd för att visa hur du löser problem och kan ibland resonera kring rimlighet och även bidra med förslag på andra sätt att lösa problemet.
Du visar på ett fungerande sätt hur du löser problemet och kan ibland resonera kring rimlighet och även bidra med förslag på andra sätt att lösa problemet.
Du visar på ett tydligt sätt hur du löser problemet och kan resonera kring rimlighet och även ibland ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
Du visar på ett mycket tydligt och säkert sätt hur du löser problemet och kan resonera kring rimlighet och även ge förslag på andra sätt att lösa problemet.
Begrepp
Positionssystemet Decimaler, decimaltecken Procent Bråktal Rea/Rabatt Sannolikhet/chans/risk
 • Ma  A 6
Du kan med stöd förklara och beskriva de begrepp som vi tränat på inom områdena.
Du kan ibland förklara och beskriva de begrepp som vi tränat på inom områdena.
Du kan oftast förklara och beskriva de begrepp som vi tränat på inom områdena.
Du kan förklara och beskriva de begrepp som vi tränat på inom områdena.
Använda begrepp
Positionssystemet Decimaler, decimaltecken Procent Bråktal Rea/Rabatt Sannolikhet/chans/risk
 • Ma  A 6
Du behöver stöd för att hitta begrepp från området för att kunna använda i samtal och diskussioner.
Du använder ibland olika begrepp från området i samtal och diskussioner.
Du använder olika begrepp från området ganska säkert i samtal och diskussioner.
Du använder olika begrepp från området säkert i samtal och diskussioner.
Beräkningar tal i decimalform
Beräkningar med multiplikation och division med 10, 100 och 1000. Division med tal i decimalform.
 • Ma  A 6
Du behöver stöd för att välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och för att kunna genomföra uträkningarna.
Du kan ibland välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med tillfredställande resultat.
Du kan oftast välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med gott resultat.
Du kan välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med mycket goda resultat.
Beräkningar med procent
Beräkna 25%, 50% och 75% antingen med tal i bråkform eller som del av 100. Beräkna tex 1% av... eller 7% av ...
 • Ma  A 6
Du behöver stöd för att välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och för att kunna genomföra uträkningarna.
Du kan ibland välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med tillfredställande resultat.
Du kan oftast välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med gott resultat.
Du kan välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med mycket goda resultat..
Beräkningar med sannolikhet
Ex: Hur stor är sannolikheten att du får en fyra om du slår en sexsidig tärning en gång?
 • Ma  A 6
Du behöver stöd för att välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och för att kunna genomföra uträkningarna.
Du kan ibland välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med tillfredställande resultat.
Du kan oftast välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med gott resultat.
Du kan välja lämpliga uträkningsmetoder som passar till området och gör detta med mycket goda resultat..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: