Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4 Familjen och skolan

Skapad 2019-09-05 10:35 i Snösätraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
En familj kan se ut på många olika sätt. Som barn kan man leva med en mamma och en pappa, eller med två mammor, eller två pappor eller med en förälder, eller kanske på något annat sätt. Ja, det finns många olika sätt att leva tillsammans på. Har du någon gång funderat på varför man egentligen går i skolan? Vi ska titta närmare på de här sakerna.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du…

… ska känna till hur man kan leva tillsammans på olika sätt,

… ska känna till hur barn kan få hjälp om man har problem i familjen eller i

      skolan,

… ska veta hur det kommer sig att alla barn inte får gå i skolan,

… ska känna till begrepp såsom giftermål, sambo, adoptera, tystnadsplikt,

      skolplikt.

I undervisningen kommer vi att…

… samtala kring olika sätt man kan leva tillsammans på,

… ta reda på vart man kan vända sig om man har problem hemma eller i skolan,

… arbeta med ord och begrepp.

 

Vi kommer att utgå från texter och bilder i läroboken PULS Samhällskunskap (s. 6-37) samt se filmer. 

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta?

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i arbetet och diskussionerna i klassrummet. Du kommer också att skriftligt få visa dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4 Familjen och skolan

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer. (T. ex. beskriva hur man kan leva tillsammans.)
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (T. ex. beskriva hur man kan leva tillsammans.)
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: