Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-09-05 10:45 i Gantofta skola Helsingborg
Medeltiden och Vasa-tiden är tider då mycket lades till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag. Det var även en tid då Europa förändrades och flera viktiga händelser skedde.
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Vi jobbar med medeltiden - hur folket levde, vilka problem som fanns samt vilka kungarna som regerade.

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Mål medeltiden - folket

 

Detta ska du kunna:

 

 • vilka källor som blev vanligare under denna tid, hur man kan använda dessa och hur pålitliga de är (s. 47)
 • Kunna namnge de olika stånden och veta vilka människor som ingick i de olika stånden (sid 78-80)
 • Prästens uppgifter vid denna tid (51)
 • hur kristendomen förändrade folket (s. 53)
 • Veta varför kloster var så viktiga (58-59)
 • hur kyrkan kunde få så mycket makt och hur detta märktes (s. 55)
 • Veta vem den heliga Birgitta var och varför hon blivit känd (60-61)
 • Känna till vad digerdöden var (71)
 • följande begrepp: församling (s. 51), fogde (s. 63), fredlöshet (s. 76), digerdöden (s. 71)
 • veta hur det var med jämställdhet mellan kvinnor och män (49)
 • kyrkan hade mycket makt, hur märktes det? (54-55)
 • Adeln hade också mycket makt, hur märktes det? (80)
 • varför befolkningen ökade

 

Mål medeltiden - kungarna och krigen

Detta ska du kunna: s. 86-109 i boken

* veta hur kungarna försökte styra sina riken
* veta hur olika grupper slogs om makten i Sverige, de flesta tillhörande adeln
* veta hur bönder och bergsmän fick en större roll i maktkampen
* veta hur Sverige ibland var ett eget rike, ibland var danskt
* känna till de mest kända personerna i Sverige under medeltiden (Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson, Valdemar Atterdag,  drottning Margareta, Engelbrekt, Sten Sture)

* några olika händelser - fridslagarna, Nyköpings gästabud, Kalmarunionen, Engelbrekts uppror, Stockholms blodbad

* kampen om Östersjön - Hansan 

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls

- titta på filmer

- göra skriftliga uppgifter

- diskussioner i grupp

- muntlig presentationer

Bedömning

Din förmåga att:

 •  läsa och förstå faktatexter
 •  göra jämförelser mellan förr och nu
 •  kunna ovanstående mål
 •  skriva egna texter
 •  visa engagemang i ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re
Medeltiden

Behöver mer träning
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fakta
Samhället: - Hur man bodde på landsbygden och i staden.
Du har svårt för att redogöra för hur människorna bodde och levde.
Du kan med egna ord redogöra för hur människorna bodde och levde.
Du kan med egna ord utförligt redogöra för hur människorna bodde och levde.
Fakta
Religion: - Kristendomen
Du har svårt för att beskriva kristendomens intågande i Norden.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur kristendomen kom till Norden samt hur samhället förändrades pga av detta.
Du kan på ett mer utvecklat sätt redogöra för hur kristendomen kom till Norden samt hur samhället förändrades pga av detta.
Fakta
- Ståndssamhället
Du har svårt för att redogöra hur samhället var indelat i olika folkgrupper.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för ståndssamhällets indelning.
Du kan utförligt och med egna ord redogöra för ståndssamhällets indelning samt maktfördelningen och dess påverkan.
Fakta
- Regenter (kungar, drottningar) - Händelser under medeltiden
Du har svårt för att ge exempel på olika regenter och/eller händelser.
Du kan ge några exempel på regenter och händelser under medeltiden,
Du kan göra utförliga redogörelser olika regenter, vad de är kända för samt beskriva/förklara händelser ingående.
Fakta
- Handeln i Östersjön
Du har svårt för att berätta om handeln i Östersjön.
Du kan berätta något om handeln i Östersjön.
Du kan utförligt berätta om handeln i Östersjön samt betydelsen för Norden.
Begrepp
- Förstå och använda relevanta ord
Du kan förklara enstaka relevanta begrepp.
Du kan förklara flera relevanta begrepp. Du kan använda något av dem i dina resonemang.
Du kan förklara flera relevanta begrepp och använda dem i dina resonemang.
Se orsaker och konsekvenser
- Förstå varför något hände och se hur detta ha påverkat.
Du har svårt för att förstå varför något hände och hur detta har påverkat.
Du kan ge någon förklaring till varför händelser uppstod samt hur detta påverkade.
Du kan ge flera orsaker till varför olika händelser uppstod samt förklara detaljerat hur detta har påverkat.
Se samband och utvecklingslinjer
- Kunna jämföra olika tidsåldrar och se samband mellan dessa.
Du har svårt för att se samband mellan olika tidsperioder.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Källor
- Känna till vilka källor som finns, kunna använda dessa samt se trovärdigheten i dem
Du har svårt för att beskriva källor och dess pålitlighet.
Du kan nämna ett par källor och beskriva hur väl vi kan lita på dem.
Du kan nämna flera källor. Du förstår och kan förklara vad vi kan utläsa av dem samt beskriva hur mycket vi kan lita på dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: