Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyskland och dess myter i ljuset av Agenda 2030

Skapad 2019-09-05 11:41 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Har du börjat fundera på hur det är att leva i Tyskland? Undrar du hur Tyskland arbetar för att uppfylla de global målen? Vi kommer att jämföra Tyskland, dess skolsystem, infrastruktur mm samt arbetet med globala målen, med Sverige och de andra tysktalande länder. Vi kommer även dyka ner i myternas värld för att undgå realiteten en liten stund - eller för att förklara den lite bättre!

Innehåll

HT 2019- VT 2020 vecka 8

1. Varför ska vi arbeta med detta?

Du ska utveckla

 • din läsförståelse
 • ditt ordförråd
 • samt din skriftliga och
 • muntliga förmåga.

2. Vad kommer du att få undervisning om?

Du kommer att få undervisningen om

 • hur man läser och förklarar statistik (diagram)
 • berättande och poetiska texter från områden i Tyskland
 • förklarande texter kring temat/ordförråd "Agenda 2030"
 • ämnesord, ord och uttryck för att skriva (a) förklarande texter, (b) en myt och (c) för att formulera egna mål kring Agenda 2030

3. Vad vill jag att du ska lära dig?

 • Du ska lära dig beskriva och jämföra bilder med egna ord.
 • Du ska lära dig förklara en diagram och knyter an till dina egna erfarenheter.
 • Du ska kunna återge innehållet och budskapet i berättande och poetiska texter.
 • Du ska kunna förklara mytens kännetecken och struktur när du läser en myt.
 • Du ska lära dig skriva olika slags texter som ordförklaringar, myter, reflekterande texter.

4. Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi växlar mellan grupparbete och enskild arbete. 
 • Du kommer alltid träna momenten innan bedömningen.
 • När vi jobbar med myterna samarbetar vi även mellan undervisningsgrupperna. 

5. Hur kommer dina kunskaper att bedömas? 

 • Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare.
 • Du kommer regelbunden få personligt återkoppling av din lärare, så att du kan utvecklas.
 • Du får information om bedömningstillfällen i förväg.
 • Dina kunskaper bedöms två gånger per läsår på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: