Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg (Finlandsbesöket)

Skapad 2019-09-05 13:40 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Vi undersöker skillnaden på färgerna Gul och Grön med hjälp av Babblarna- och med material från naturen. Syftet är att öka ordförrådet genom att barnen benämner och sorterar färgerna Gul och Grön på olika språk.

Innehåll

Datum:   24/ 25 September   ca 20min.

Ansvarig Agnes, Nhung, Emma, Halima

Språkgrupp 5 barn

Material:  Bilder  och figurer (Babblarna), löv, kottar,  blommor, ekollon och Penpal

Nulägesbeskrivning: Under hösten arbetar vi med tre olika färger: gul, grön och brun för att barn ska lära sig namn på färgerna och om hur naturens färger ändrar sig under olika årstider

 

Vi går ut med barn och samlar in löv och blommor från naturen i närområdet. (dagen innan)

Pedagogen presenterar Babblarna av Bibbi och Dadda för barnen.

Pedagoger leder barnen i att benämna Babblarnas namn samt vilken färg det är och på olika språk med hjälp av teckenstöd.

Barnen lyssnar på vad färgerna Gul och Grön heter på olika språk med hjälp av Penpal.

Barnen sorterar och räknar om hur många saker som finns sorterade i färgerna Gul- och Grön av naturens material med hjälp av Babblarna.

Aktiviteten avslutas med färgsången (två verser: gul och grön).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: