Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd år 8

Skapad 2019-09-05 13:56 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Den här terminen kommer ni arbeta med olika garntekniker och göra ett valfritt arbete i virkning eller stickning.

Innehåll

Ni får testa på att sticka och att virka för att sedan välja en av teknikerna att göra ett eget arbete i. Ni får börja att genomföra en grundkurs innan ni planerar ett eget arbete där ni själva hittar ett lämpligt mönster för ert projekt. 

Hur ska vi arbeta?

Arbetsgång:

1.      Grundkurs i stickning eller virkning.

2.      Skriftlig planering med skiss på eget valt arbete i stickning.

3.      Genomförande av ett stickat/virkat slöjdarbete på åldersanpassad nivå under terminen.

4.      Skriva lektionsanteckningar vid varje lektionstillfälle där du använder dig av slöjdspecifika begrepp.

5.      Öva på att använda arbetsbeskrivning med text och bild.

6.      Egen värdering av det färdiga arbetet.

 

Tidsram: Hela terminen. Använd lektionstiden väl. Tänk på att lov, friluftsdagar mm gör att lektionstillfällen går bort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: