Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsfysik

Skapad 2019-09-05 16:54 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Fysik
Vi kommer i temat om kraft och rörelse att utföra experiment för att få uppleva hur tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt fungerar. Det gör vi genom att göra experiment i lärsalen och på lekplatsen!

Innehåll

Mål:

 • Kunna samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i samband med att vi gör övningar på lekplatsen.

 • Kunna utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.

 • Dokumentera undersökningarna genom att skriva eller rita.

Viktiga begrepp att kunna:

Friktion, jämvikt, balans, tyngdkraft, tyngdpunkt, hypotes, resultat 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att göra praktiska övningar för att förstå begreppen tyngdkraft, friktion och tyngdpunkt. Vi kommer även att se på film, läsa och diskutera de olika begreppen. Du kommer att få öva på att ställa hypoteser och genomföra enkla undersökningar.

Så här bedöms du:

 

Observationer vid praktiska övningar, dokumentation och genom samtal under temats gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3

Matriser

Fy
Lekplatsfysik

Har ej uppnått målet
Har uppnått målet
Mål 1
Kan på ett enkelt sätt redogöra för begreppet friktion.
Mål 2
Kan på ett enkelt sätt redogöra för begreppet tyngdkraft.
Mål 3
Kan på ett enkelt sätt redogöra för begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
Mål 4
Du kan genomföra och dokumentera undersökningar och experiment som handlar om kraft och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: