Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen

Skapad 2019-09-05 19:20 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet lär vi oss om våra fantastiska kroppar. Vi ska lära oss vad våra kroppsdelar och organ heter och hur de fungerar. Vi kommer dessutom att undersöka våra sinnen.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du kan säga namnen på några kroppsdelar och några organ och berätta något om hur de fungerar.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra ett litet test skriftligt eller muntligt.

Du kan säga namnen på människans sinnen och berätta något om hur de fungerar.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att göra ett litet test skriftligt eller muntligt.

Du kan göra enkla undersökningar om människans sinnen. 

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi gör undersökningar.

Du kan dokumentera dina undersökningar.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att dokumentera dina undersökningar på olika sätt.

Du kan jämföra dina egna resultat av undersökningarna med andras resultat.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi jämför resultat.

Du kan använda din dokumentation i diskussioner.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi diskuterar.

 

Arbetssätt

Vi läser faktatexter och skriver egna faktatexter utifrån stödord.

Vi ser på film.

Vi gör experiment som vi dokumenterar på olika sätt.

Vi diskuterar våra experiment och jämför våra resultat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: