Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogisk planering undervisning handavtryck ht 2019

Skapad 2019-09-05 20:16 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Barnen erbjuds att testa tekniken handavtryck och utforska färgens egenskaper.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

  •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

VARFÖR?

 

Om barn ska kunna utvecklas till kreativa individer måste de alltså få möjlighet att växla mellan att skapa nytt och att experimentera med eller reflektera över tidigare kunskaper (Csikszentmihalyi, 1996). Kreativitet fostras i omgivningar där barn tillåts och uppmuntras att pröva nya saker, där olika personligheter och intressen uppmuntras och där uppgifterna är kognitivt utmanande för barnen (Pihlgren, 2013).

Vi skapar i mindre grupper för att barnen skall få en upplevelse.

 

 

Styrdokument Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-  nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 

Undervisning

VAD?

 

Barnen skall få tillfälle att bekanta sig med tekniken handavtryck.

Barnen skall få utforska och förundras över flaskfärgen gul egenskaper och handens avtryck. 

 

 

Metod

 

Färg på tallrik

Papper

 

 

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

 

 

Vi startar upp med en gemensam samling på avdelningen. Barnen får träffa Månulven med gula kläder. Vi använder TAKK och tecknar ”gul”. Månulven berättar att barnen skall få måla med gul färg. Vi förklarar att två barn i taget skall få arbeta med färg. Vi tar på oss förkläde och tar fram färg. Pedagogen berättar vad vi skall göra och visar sedan hur man kan trycka ett handavtryck med färg. Därefter får barnen själva testa, titta, känna och förundras över färgens egenskaper. Vi skriver barnens namn tillsammans med barnen på deras handavtryck. 

 


För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: