👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 8 kapitel 1-3 Con destino a México

Skapad 2019-09-06 00:03 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Välkomna till ett nytt läsår! Under detta läsåret kommer vi fortsätta att utveckla våra kunskaper i det spanska språket.

Innehåll

I dessa tre första kapitel i Vale 8 riktar vi blicken åt Centralamerika, närmare bestämt Mexiko. Här är målet att du ska lära dig följande:

  • turistfraser, t.ex. på flygplatsen
  • talen 0-100
  • repetition av klockan
  • ord för att fylla i blanketter
  • att kunna berätta vad du ska göra (futurum av ir + a)
  • att kunna berätta vad du måste göra (tener que)
  • fakta om Mexiko 
  • geografiord
  • väder

Under lektionerna jobbar vi med textboken och övningsboken, går igenom grammatik, ser på filmklipp och lyssnar på någon låt/sång, övar muntligt och skriftligt på nya ord/uttryck, exempelvis på Övningsmästaren och Quizlet. Nya ord repeteras under lektionerna och testas av på fredagarna. På Google Classroom lägger jag ut länkar till Quizlet och annat material.  

Efter de två första kapitlen kommer du få göra ett färdighetstest där du blir bedömd på din förmåga att läsa och förstå innehållet i texter på spanska. Färdighetsprovet blir dels en avstämning för att se vad du har lärt dig och dels en inlärningssituation. 

Efter kapitel 3 kommer du tillsammans med en klasskamrat fördjupa er om ett spansktalande land och presentera detta. Detta blir en bedömningssituation av dels den muntliga förmågan, dels förmågan att omvandla faktatext till spanska och på så sätt visa kunskaper om och förståelse för det specifika området där språket används. 

Preliminär planering

Vecka 34: Introduktion 

Capítulo 1: En el aeropuerto 

Turistfraser, talen 0-100, klockslag, ord för att fylla i blanketter 

 

Vecka 35-36: 

Capítulo 2: Con destino a México 

Presens av ir och tener, ir a och tener que

 

Vecka 37: 

Repasito och färdighetsprov - läsa 

 

Vecka 38-39

Capítulo 3:

Uttryck för väder och ord/uttryck för att beskriva klimat/geografi

 

Vecka 40

Förbereda och presentera muntligt fakta om ett spansktalande land

Matriser

M2
Vale 8 kapitel 1-3 Con destino a México

E
C
A
Tala/produktion/interaktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. Dessutom kan eleven använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning använda sig av strategier för lyssnande och läsning.