👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2019-09-06 06:28 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 – 6 Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du utvecklar kunskaper om...

 • historiska sammanhang.
 • insikter om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. 
 • historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.
 • historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar och få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Så här ska vi arbeta...

 • gemensamma genomgångar och eget arbete och grupparbete.
 • läsa i olika historieböcker samt göra tillhörande uppgifter.
 • arbeta i Mindomo.
 • använda kopierat material från Tengnäs.
 • använda NE's läromedel.
 • titta på olika filmer kopplade till arbetsområdet.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan förklara och förstå olika historiska begrepp.
 • för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • visar kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • kan beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • kan motivera och resonera kring hur någon av utvecklingslinjerna påverkat vår samtid genom att hänvisa till det förflutna.
 • kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • hur delaktig du är på lektionerna och hur du genomför de uppgifter du får.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi