👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - De fyra räknesätten

Skapad 2019-09-06 06:28 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge dig möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Målet med undervisningen i matematik är att du ska utveckla din förmåga att...

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

 

Så här ska vi arbeta...

  • gemensamma genomgångar och eget arbete.
  • Avstämning i Kikora
  • räkna i Favorit matematik

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

  • tar ansvar för ditt arbete på lektionerna.
  • kan förklara och förstå olika begrepp matematiken
    • t.ex. addition, subtraktion och multiplikation.
  • skriftlig avstämning av arbetsområdet.