Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Den magiska dörren

Skapad 2019-09-06 09:01 i Västra Berga skola Helsingborg
Romanprojekt "Den magiska dörren" - 9 kapitel med tydliga anvisningar, enligt Josef Sahlins lärarhandledning från josefsahlin.se
Grundskola 3 Bild Svenska Svenska som andraspråk
I nio kapitel ska du få skapa en berättelse om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, främmande värld.

Innehåll

Målet med undervisningen

 Du ska:

 Sv/SvA:

 • Kunna skriva med läslig handstil
 • Kunna skriva med korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • Kunna stava vanliga ord korrekt
 • Kunna använda dig av en röd tråd (början, problem, lösning, slut) när du skriver
 • Kunna ge och få respons, både av kamrater och pedagoger

 Bild:

 • Kunna måla passande bilder till dina sagor

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

Undervisning

 Under arbetet kommer du att:  

 • Skriva en roman i nio kapitel, med både text och bild,
 • Följa de instruktioner som finns till varje kapitel,
 • I samband med instruktionerna samtala om vad som är viktigt att tänka på när det gäller meningsbyggnad, skiljetecken och stavningsregler,
 • Ta emot respons på texten, och med hjälp av responsen förtydliga berättelsen.

Bedömning

 Jag kommer att bedöma om du:

 • Skriver med läslig handstil
 • Använder stor bokstav och punkt korrekt
 • Kan stava vanliga ord korrekt
 • Använder dig av en röd tråd när du skriver
 • Kan ge och ta respons
 • Kan måla passande bilder till dina sagor

 

Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt aktivt deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Din novellbok "Den magiska dörren"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3

Matriser

Sv Bl SvA
Tema Den magiska dörren

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator/ för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läs.
Du skriver med tydlig handstil så att alla kan läsa.
Stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva texter där stor bokstav och punkt emellanåt är korrekt.
Du kan skriva texter med korrekt användning av stor bokstav och punkt.
Stavning
 • Sv   3
Du stavar något ord rätt.
Du stavar flera ord rätt.
Du stavar de flesta ord rätt.
Skriva med röd tråd
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva en saga med en enkel röd tråd
Du kan skriva en saga med en enkel röd tråd
Du kan skriva en saga med en tydlig röd tråd
Ge och få respons
 • Sv   3
Du kan med stöd ge och/eller få respons på ett enkelt sätt
Du kan ge och/eller få respons på ett enkelt sätt
Du kan ge och få respons på ett tydligt och konkret sätt
Måla passande bilder
 • Bl  1-3
 • Sv   3
Du kan med stöd måla någon passande bild till dina texter/sagor
Du kan måla någon passande bild till dina texter/sagor
Du kan måla passande bilder till dina texter/sagor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: