Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans förskola Kga SKA Förskola och hem

Skapad 2019-09-06 09:40 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Förskola och hem

Innehåll

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Då förskolan är en mötesplats för många olika individer med olika erfarenheter och uppfattningar från det egna hemmet vill vi skapa en trygg miljö och mötesplats för både vårdnadshavare och barn. Vi vill skapa tydliga rutiner där alla involverade kan känna sig bekväma och veta vad som händer och sker på förskolan. När vårdnadshavare är trygga upplever vi att barnen också är trygga vilket ger dem ett lugn i kroppen.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i Lpfö18)

Förskollärare ska ansvara för att

– samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm)

Vi hälsar på alla barn och vårdnadshavare när de är på förskolan, så att de känner sig välkomna. Pedagogerna möter upp vid lämning och hämtning, så att det blir tydligt för barnen vad det är som sker.

Vid inskolningar för nya barn får hemmet ett informationshäfte om hur det går till på förskolan, som rutiner och allmän information och som svarar på några frågor de eventuellt har. Pedagogerna är lyhörda för barn och vårdnadshavares behov vid inskolningar, behövs det mer tid så låter vi ta den tid det tar och är barnen trygga från början kan inskolningen kortas ned om så önskas.

Med hjälp av Unikum dokumenterar vi olika aktiviteter med barnen, vi meddelar vårdnadshavare allmän information och vi lägger upp planer för vårat arbete.

Vi pratar med föräldrar i det dagliga samtalet, som exempelvis vid lämning och hämtning, vi har utvecklingssamtal, föräldramöten och möten som satts upp utifrån behov från vårdnadshavare eller förskola.

Vi låter barnen få mötas i mindre grupper, så att de får den tid de behöver till att visa vilka de är samt lära känna varandra och reflektera över hur de andra barnen tänker och känner, men de möts även i större grupper där de själva kan välja hur mycket de vill vara delaktiga i leken.

 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har vårdnadshavarna för möjlighet till samarbete?

Hur har förskolan bidragit?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: