👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans förskola Kga SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2019-09-06 09:43 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Barnen ska ges förutsättningar att själva kunna undersöka och utforska matematiska sammanhang och begrepp, såsom påklädning, alla matsituationer och tidsbegrepp.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • förståelse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta,
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, "

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Pedagogerna sätter ord och formuleringar till barnens matematiska upptäckter. Förskolans miljö erbjuder matematiska verktyg och material, såsom pussel, plusplus, lego, babblarna och utomhus räknas det, och jämförs det pinnar, spadar, stenar osv. (storlek, färg och form). Pedagogerna utmanar barnen med öppna frågor i problemställningar där de själva får pröva att hitta en lösning eller ett svar.
 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen