Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans förskola Kga SKA Övergång och samverkan

Skapad 2019-09-06 09:52 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Övergång och samverkan

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill att alla barnen på förskolan ska känna sig trygga med all personal, det ger en mer harmonisk övergång mellan avdelningarna.Vi är många barn och pedagoger på förskolan, med fyra avdelningar. Det är viktigt att barnen kan känna att de kan komma till vilken pedagog som helst för att få tröst eller fråga om något etc. Vid de övergångar som sker på förskolan och till förskoleklass vill vi att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga för att övergångarna ska bli harmoniska, smidiga och lätta för alla involverade.

Ett arbete som förbereder barnen på vad förskoleklass och fritidshem innebär, skapar ett lugn och en trygghet hos barnen. Istället för att känna oro inför något nytt, kan barnen fokusera på det som är spännande och roligt.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i Lpfö18)

Förskollärare ska ansvara för att

– i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

– vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

 

Arbetslaget ska

– i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm)

Barnen får möta all personal ute på gården, där vi har fria lekar men även uppstyrda aktiviteter. De lär känna oss pedagoger men även andra barn från andra avdelningar.

På förskolan är alla barn allas barn. Pedagogerna ska interagera med alla barnen på förskolan så att de kan känna sig trygga. Vi jobbar tillsammans avdelningarna emellan med olika aktiviteter och i olika miljöer, tex. går vi till skogen tillsammans eller har hinderbana ute på gården.

När barn byter avdelning får de komma och hälsa på under korta stunder, så att de kan lära känna den nya miljön, barnen och personalen. Det följer med en pedagog från barnets egna avdelning så att de fortfarande har en vuxen de känner väl igen, allteftersom avlägsnar sig denna pedagog och barnet får stanna längre stunder på den nya avdelningen.

Vid barnens utvecklingssamtal berättar ansvarspedagogen för vårdnadshavare om övergång till ny avdelning och att det är förskolan som sköter inskolningen.

När barnen ska börja förskoleklass förbereder vi dem genom aktiviteter och uppgifter som påminner om skolans, detta för att de ska få en vana i arbetssättet. Barnen får hälsa på, på sin nya skola, med en pedagog från förskolan. De får bekanta sig med den nya miljön, träffa nya kompisar och sina nya lärare. Vissa skolor erbjuder även att en lärare kommer och hälsar på, på barnens förskola, detta för att barnen ska få vara i en välkänd miljö när de träffas.

Vid utvecklingssamtal inför övergång till förskoleklass berättar ansvarspedagogen om barnets nuläge, intressen och förmågor. Denna information skickas sedan till förskoleklassens lärare, därför är det viktigt att pedagog och vårdnadshavare är överens.

När det är barn i behov av särskilt stöd ser vi vad barnet har behov av och förmedlar mellan avdelningarna vid övergång samt till förskoleklass vid vårdnadshavares godkännande.

Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen/ vårdnadshavarna fått för möjlighet till förberedelse inför övergångar?

Hur har förskolan bidragit?

Varför fick vi detta resultat?

Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: