👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans förskola Kga SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2019-09-06 09:55 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

För att barnen ska känna sig trygga, våga vara sig själva och känna tillit till sin egen förmåga. Förskolan ska ge möjligheter till ett lustfyllt lärande så att barnen tycker det är roligt att komma till förskolan. 

Gullvivans värdegrunds-ord; Trygghet, gemenskap, roligt och lärorikt.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

Vi har en föränderlig lärmiljö där vi utgår från barngruppernas intresse och behov. Vi är närvarande pedagoger som utmanar barnens nyfikenhet och upptäckarlust i våra lärmiljöer, ute som inne.

 


Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen