Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muraren 5 Veberöds fsk

Skapad 2019-09-06 09:56 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: sommarskuggan Datum: 6/9-19 Gruppnamn: muraren 5 Deltagare:

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

Muraren 5 består av 21 barn i åldrarna 3-5 år ( 3st treåringar, 7st fyraåringar och 11st 5 åringar). Vi är fyra pedagoger a’ 100%.

Efter sommarledigheten när alla barnen kommit tillbaka kunde vi se under vår undersökningsperiod att ”sommarskuggan” från sommarlovsmorgon tog stor plats i barnens lek. Vi antog utmaningen att använda oss av sommarskuggan drivande kraft i vårt projektarbete utifrån våra prioriterade mål och övriga mål i läroplanen. 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

 Våra prioriterade mål ligger till grund för vårt projekt och arbete med barns kommunikation och skapande, barns reflekterande och barnens rätt till en hållbar framtid.

Vi är precis i början men vi kommer undersöka nedbrytningen av olika material inomhus, i olika kärl. 

 

Varför?

Syfte med projektet

Vi vill skapa ett lustfyllt och livslångt lärande och ge dem en hållbar framtidstro.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyfta

Vi kommer att använda oss av Sommarskuggan när vi arbetar med våra mål för att ytterligare väcka deras upptäckarlust, fantasi, skapande i olika material, känslor, skriva, läsa, enkla fysikaliska fenomen samt kemiska processer så som enklare experiment. Vårt motto är ”Learning by Making” 

Vi brevväxlar (barnråd) med sommarskuggan, barnen får ställa frågor och reflektera kring svaren. Detta leder till nya utmaningar och nya frågeställningar. Här fångar vi barnen och deras nyfikenhet som kan utveckla projektet vidare mot våra mål.

Lära oss om källkritik, kritiskt granska, sant eller falskt?

Värdegrundsarbetet ska löpa som en röd tråd genom den dagliga pedagogiska verksamheten. Barns kommunikation genom att göra sin röst hörd samt att lyssna och respektera andras åsikter och tankar. ”Stopp min kropp”, Kanin och igelkott, 

Vi delar upp barnen i mindre grupper beroende på aktivitet. Vårt mål är att ha en utedag i veckan då vi besöker olika platser i vår närmiljö.

 

 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

 Hur kan vi pedagoger se att vi ger barnen en hållbar framtidstro?

- miljö

- förbrukning av plast, kartong, leksaker, kläder, matsvinn

- ekologiska systemet, självhushåll, var kommer maten från?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: