Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump Fjärilen 2019-2020

Skapad 2019-09-06 09:56 i TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat Pippi Långstrump.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

 

Vi skolar in 6 barn under hösten. Gruppen består av 15 barn i åldern 1-3 år.

Vi arbetar med att få ihop gruppen, lära känna varandra och få barn och föräldrar trygga.

Våra rutiner är viktiga för det skapar trygghet. Vi är även ett nytt arbetslag detta året.

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • empati samt vilja att hjälpa andra ( småbarnens egen läroplan)


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

Samarbeta, Integrera och respektera varandra. Tillit och nära relationer är en förutsättning för utveckling och lärande  

Not set Orust kommun

Vi har valt att arbeta med temat Pippi Långstrump.
 
<p><span style="color: #ff0000;">Rödmarkerad text är stöd och tas bort då planering är klar och skall publiceras. </span></p>
<h2>NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?</h2>
<p><span style="color: #ff0000;">Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar. </span><br /><span style="color: #ff0000;">(Ingen information av känslig art, allmänt hållen)<br /></span><span style="color: #ff0000;">Beskriv framgångsfaktorer från vårens utvärdering och analys, underlaget ligger till grund för årets kommande planering. </span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Vi skolar in 6 barn under hösten. Gruppen består av 15 barn i åldern 1-3 år.</p>
<p>Vi arbetar med att få ihop gruppen, lära känna varandra och få barn och föräldrar trygga.</p>
<p>Våra rutiner är viktiga för det skapar trygghet. Vi är även ett nytt arbetslag detta året.</p>
<h2>VÅRA MÅL: Vart ska vi?</h2>
<h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #444444;"><strong>Normer och värden</strong></h3>
<p><span style="font-weight: bold;">Mål<br />Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...<br /><span style="color: #ff0000;">Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit</span><br /></span></p>
<p><em><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra</span></em></p>
<p><em><span style="color: #000000; font-weight: bold;">empati samt vilja att hjälpa andra ( småbarnens egen läroplan)</span></em></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span style="font-weight: bold;">Målkriterier<br /></span>Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...</p>
<p>Samarbeta, Integrera och respektera varandra. Tillit och nära relationer är en förutsättning för utveckling och lärande.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />Målet når vi genom att..</span><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogens medforskande förhållningssätt</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Vi kommer använda oss av Pippi i vårt arbete. Vi kommer att skapa en stimulerande miljö och använda oss av rollspel, sånger och ramsor.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Vi är lyhörda för barnens erfarenheter, önskningar och behov. Miljön skall vara öppen innehållsrik och inbjudande.</span></p>
<p> </p>
<h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #444444;"><strong>Omsorg, utveckling och lärande</strong></h3>
<p><span style="font-weight: bold;">Mål<br />Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...<br /><span style="color: #ff0000;">Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit</span></span></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Självständighet och tillit till sin egen förmåga</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-weight: bold;">Att känna tillit till sig själv och därmed få självkänsla ( ur små barns läroplan)</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span style="font-weight: bold;">Målkriterier<br /></span>Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att leka tillsammans och uppleva att vara en i gruppen.</p>
<p>Leken är viktig för lärande, identitet och samspel. Samarbete och delaktighet ger trygghet. Vi vill dela upplevelser tillsammans.</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />Målet når vi genom att</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a.. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogens medforskande förhållningssätt</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000000;">Vi vill ge barnen roliga och utmanande upplevelser. När Pippi kommer på besök kan allt hända. Då kan rädda bli modiga och modiga bli rädda.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> I sagans värld är allt möjligt och där kan man leva sig in i andra människors situation. </span></p>
<p><span style="color: #000000;">Genom att delta i barnens lek är vi förebilder för barnen. Att göra roliga saker tillsammans stärker gruppgemenskapen. Att våga prova nya saker</span></p>
<p><span style="color: #000000;">ger tillit till sin egen förmåga och skapar en god självkänsla. </span></p>
<h3 style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color: #444444;"><strong>Barns delaktighet och inflytande</strong></h3>
<p><span style="font-weight: bold;">Mål<br />Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...<br /><span style="color: #ff0000;">Koppla era läroplansmål, (hamnar längst ner) och kopiera hit</span><br /></span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: bold;">Intresse och förmåga </span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br /></span><span style="font-weight: bold;">Målkriterier<br /></span>Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...</p>
<p><span style="font-weight: bold;"><br />Målet når vi genom att</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a.. intervjufrågor. Här kan vi också ta hjälp av föräldrarna.</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Beskriv även de fasta aktiviteter/rutiner som ni kommer använda er av</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogens medforskande förhållningssätt</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<h2>UTVÄRDERING - hur blev det?</h2>
<p><span style="color: #ff0000;">Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.</span></p>
<p><strong>Normer och värden</strong></p>
<p><strong>Omsorg, utveckling och lärande</strong></p>
<p><strong>Barns delaktighet och inflytande</strong></p>
<p><strong>Lust att lära</strong><br /><br /><span style="color: #ff0000;">Verktyg som går att använda är</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Dokumentation,</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Observation,</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Reflektionssamtal med barnen,</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Pedagogisk dokumentation m.m</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Forskning</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Litteratur</span></li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Reflektionsfrågor: </span></strong></p>
<ol>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?</span></strong></li>
</ol>
<p><strong><span style="color: #0000ff;"> </span></strong></p>
Not set
Orust kommun

 

Vi kommer använda oss av Pippi i vårt arbete. Vi kommer att skapa en stimulerande miljö och använda oss av rollspel, sånger och ramsor.

Vi är lyhörda för barnens erfarenheter, önskningar och behov. Miljön skall vara öppen innehållsrik och inbjudande.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 • Mål
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...
 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • Att känna tillit till sig själv och därmed få självkänsla ( ur små barns läroplan)
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,


Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att leka tillsammans och uppleva att vara en i gruppen.

Leken är viktig för lärande, språk,  identitet och samspel. Samarbete och delaktighet ger trygghet. Vi vill dela upplevelser tillsammans.


Målet når vi genom att

Vi vill ge barnen roliga och utmanande upplevelser. När Pippi kommer på besök kan allt hända. Då kan rädda bli modiga och modiga bli rädda.

 I sagans värld är allt möjligt och där kan man leva sig in i andra människors situation. 

Genom att delta i barnens lek är vi förebilder för barnen. Att göra roliga saker tillsammans stärker gruppgemenskapen. Att våga prova nya saker

ger tillit till sin egen förmåga och skapar en god självkänsla.

Vi arbetar med matematik på ett enkelt och lekfullt sätt bla genom att räkna barnen vid samlingen. Vi kommer även att använda oss av Pippi vid  olika experiment, räkneövningar och lekar. Vi pratar om Pippis djur och hur de lever.

Tillsammans med barnen sår och planterar vi i vårt växthus.

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverkar sin situation. ( små barns egen läroplan)


Målkriterier:

Demokrati för små barn handlar om att de blir lyssnade till och tagna på allvar då de uttrycker sin vilja.

Då lär de sig att ta ansvar för sina val och ta konsekvenserna av sitt handlande.


Målet når vi genom att

 Barnen får önska sånger vid samlingen. Vi är lyhörda för vad barnen uttrycker med ord och kroppsspråk

Att vi har valt Pippi som tema beror på att många barn har visat ett stort intresse för henne.

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden

 

Vårt mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättingar att utveckla

”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”. Lpfö 18

 

Små barn har en vilja att hjälpa varandra och visa omtanke om varandra. När ett barn är ledsen kommer barnen och berättar vad som hänt. Barnen klappar och tröstar varandra.

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

   

  Att använda sig av drama tycker vi är en framgångsfaktor när man arbetar med små barn. När Pippi kommer på besök kan barnen leva sig in i situationerna. T.ex. när Pippi slog sig på benet fick hon plåster och tröst av barnen.

  Barnen har själva klätt ut sig till Pippi och lekt och upplevt händelserna igen. Att leva sig in i en figur kan vara lättare än att vara sig själv. Barnen vågar prova nya saker.

  Våra barn har visat ett stort intresse för samling. De sätter sig på mattan och tar varandra i handen utan att vi behöver säga till dem. De har en gemenskap och glädje i att sjunga tillsammans.

   

   

 2. Beskriv kortfattat hur ni arbetat målmedvetet och aktivt med Plan: Främja, förebygga upptäcka och åtgärda: Arbeta mot trakasserier och kränkningar. (Plan mot kränkande behandling och diskriminering)

Vi arbetar varje dag med att få barnen att lyssna, titta och förstå vad kompisarna vill. Små barn har inte orden utan använder kroppen, mimik och ljud för att visa sina känslor. Vi hjälper och stöttar barnen i att läsa av varandra. Vi pratar mycket om känslor. Även vi vuxna tänker på hur vi bemöter barnen, hur vi agerar och uttrycker oss. Vi vuxna hjälper och stöttar varandra i dagliga situationer.

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

Våra mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

”självständighet och tillit till sin egna förmåga,” Lpfö 18

 

”förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,” Lpfö 18

 

”förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,” Lpfö 18

 

”förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,” Lpfö 18

 

I våra samlingar har barnen fått prova på att räkna, göra uppdrag, experimentera och utforska. Vi har räknat guldpengar, lekt Kims lek, vattenexperiment flyta- sjunka, rörelsesånger, turtagning, lyssna efter sitt namn. Alla barn vågar delta i våra samlingar.

I den fria leken övas samarbete, turtagande och samspel. Barnen lär sig av varandra på ett roligt sätt. Vi vuxna är förebilder och stöttar barnen i leken.

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Att använda sig av Pippi har varit framgångsrikt. Hon har kommit och hälsat på och gjort olika saker/ uppdrag. Vi har sedan gjort om uppdragen utan Pippi. Barnen har visat stort intresse för att göra om uppdragen. Våra barn är otroligt intresserade av att sjunga och göra rörelsesånger. Att använda sig av burkar, lådor och askar med material är ett bra sätt att fånga barnens intresse på. Sagolådorna och sagopåsarna är också populära. Små barn vill göra samma saker om och om igen. Vi börjar alltid med godmorgon sången och håller varandras händer och sen räknar vi tillsammans hur många vi är.

2. Vilka utvecklingsområden/förbättringsområden ser ni inför nästa år?

Fortsätta ha glädje och roliga aktiviteter. Fortsätta utveckla ett nyfiket och tillåtande klimat där lärande och glädje ligger som grund.

 

Barns delaktighet och inflytande

Vårt mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

”intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,” Lpfö 18

Vid måltiderna möter barnen många olika val och får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Allt ifrån att välja pålägg på brödet till att välja vilka grönsaker de vill ha. Här är det viktigt att vi vuxna är lyhörda på vad barnen känner och säger.

Både vid utelek och innelek tränar barnen på att lyssna till varandra och samarbeta. Det är inte alltid möjligt att få leka med det man vill och man får träna på att vänta på sin tur samt att ta ansvar för egna val och ta eventuella konsekvenser.

Vid samlingarna får barnen möjlighet att välja sånger. Barnen har även uttryckt vid ett flertal tillfällen om att få ha disco och få välja låtar att dansa till.

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Att arbeta med de yngsta barnen kräver lyhördhet, engagemang och inlevelseförmåga. Genom att vara förebilder och engagera sig i barnen kan man lära barnen mycket. Leka och undersöka tillsammans är en bra metod. I vårt tema har vi lekt och använt oss av figurer och personer och skapat roliga och minnesvärda stunder. Vi hoppas att barnen har fått spännande upplevelser som de minns från sin tid på Förskolan.

 

2. Vilka utvecklingsområden/förbättringsområden ser ni inför nästa år?

Fortsätta på samma spår med att vara lyhörda för barnens idéer och tankar. Nu när barngruppen ändras är det extra viktigt att lyssna in och tolka barnens känslor och tankar.

 

Lust att lära

Målet är att barnen ska få utrymme och möjlighet att utvecklas som individer. Genom att vi på samlingar låter barnen välja sånger, de får uppdrag att genomföra, ger vi barnen möjlighet att få testa och våga.

Barnen har ett stort intresse för att räkna, de är gärna med och räknar på samlingen och i den fria leken. De visar även ett stort intresse för experiment och djur och natur. De vill gärna vara med när vi odlar tomaterna.

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

Vi har arbetat mycket med att barnen ska våga prova och våga svara om man ställer en fråga. Det ska vara okej att göra fel och okej att ha olika åsikter. Pippi har varit en stor inspirationskälla för barnen. Tack vare hur Pippi är får även barnen känslan av att man får vara som man är. Barnen har visat en otrolig glädje när Pippi har kommit på besök. De har frågat efter henne och pratat om henne hemma. Vi har även märkt att de har lekt Pippi och Tommy och Annika. De har lekt rollekar och låtsas att  vara både i  Villa Villerkulla och Hoppetossa. Vi har filmat från Pippis besök och från när vi har visat  Pippis filmer och det har varit roligt att se barnens reaktioner.

Vi har märkt att barnen verkligen har lärt sig hur man har samling, de vet precis vad som ska hända och hur man beter sig. De är väldigt engagerade när vi har sagopåsar och man kan då höra en knappnål falla, så tyst är det. Att det finns rutiner är en stor del i att skapa en trygghet på förskolan för barnen.

Att använda oss av drama i vårt arbete, i det här fallet Pippi har varit en framgångsfaktor. Genom glädje, lust och fantasi kan barnen förstå saker på olika sätt. Barnen kan leva sig in i andras sätt att tänka och känna. Pippi kan avdramatisera svåra saker. Hon är modig och kan ge barnen mod att våga prova nya saker. Hon är snäll och kan visa barnen hur man skall vara mot varandra.

 

2. Vilka utvecklingsområden/förbättringsområden ser ni inför nästa år?

Vi hade velat fördjupa oss mer i djur och natur men tiden räckte inte till. Naturkunskapen är ett ämne som kanske är lite lättare för de äldre barnen att ta till sig och arbeta med. På en  yngrebarnsavdelning blir fokus mer på annat så som identitet och turtagning. Att förenkla ämnen som matematik och naturkunskap till yngre barn är en utmaning, dock en sådan som är viktig att ta sig an även om det inte alltid blir som man tänkt sig. Att räkna och prata om djur och natur blir som en början på arbetet.

Att använda oss av drama och figurer är något vi vill fortsätta med även nästa år. Att ha ett lustfyllt lärande och ge små barn roliga och spännande upplevelser tycker vi är viktigt.

 

Förskolans övergripande uppdrag

 

En sådan liten sak som att tillåta alla ha klänning på förskolan kan öppna upp många möjligheter för barnets identitet och barns tankar. Att vi pedagoger inte ändrar tonläge eller kommer med fördomar när vi tilltalar barnen är ett måste. Att alla barnen känner sig välkomna på förskolan oberoende på hur man ser ut eller hur man är, är ett sätt att skapa trygghet.

 1. Beskriv kortfattat hur ni har arbetat aktivt och medvetet utifrån barnkonventionen.
  Artikel 2 Alla barns lika värde

  Vi försöker att se alla barn och prata med alla barn under en dag och att få alla att känna sig lika välkomna till förskolan.


  Artikel 3 Barnets bästa i fokus

  Försöka se alla barn som individer och anpassa sig utefter deras individuella behov, även om det inte alltid är möjligt. Eftersom alla barn har olika behov kan det på en dag se olika ut i stöttning och krav från oss pedagoger.

   
  Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling

  Vi försöker att ge barnen så mycket möjligheter att på prova på och utvecklas. Barnen ska få en känsla av att de får vara sig själva och utvecklas i sin egna takt.


  Artikel 12 Barns rätt till delaktighet i beslut

  Barnen får möjlighet att vara delaktig i beslut som rör dagen på förskolan. Så som att få välja jacka när man ska gå ut eller vad de vill leka, eller vilken grönsak man vill smaka på.  Det är vår uppgift som pedagoger att begränsa valen för barnen då för många val oftast leder till osäkerhet och förvirring.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: