👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Pelle Svanslös

Skapad 2019-09-06 09:57 i Förskolan Granen Östhammar
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Inför höst och vårtermin 2019 har vår förskola ett övergripande tema Pelle Svanslös. Vi startar detta läsår med värdegrunden i fokus. Vi vill att vår barngrupp ska bli trygg och få många fina minnen tillsammans.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi har många nya barn i gruppen och vi arbetar med de yngsta barnen på förskolan. Vi vill ge dem en bra start i förskolan.

I vårat arbete med barnen under hela dagen har vi valt att ta Pelle Svanslös till hjälp för att lära hur en bra kompis är."Våga vara snäll".

 

SYFTE OCH MÅL

Syftet med värdegrundsarbetet är att skapa en trygg miljö med grundläggande demokratiska värderingar i fokus. Vi vill skapa en trygg miljö för barnen där alla ska känna att de blir sedda, och att alla får komma till tals, att det är ett bra klimat mellan barnen på avd.

Med utgångspunkt för Pelle Svanslös att han är lite annorlunda, kommer vi att lägga fokus på att alla är speciella och duger som de är. Vi ser olikheter som en tillgång. Med de olika karaktärerna i boken kan man arbeta vidare med Pelles motto ATT VÅGA VARA SNÄLL.

Mål Lpfö 18  #  att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

                     #  utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

                     #  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

                     #  att varje barn utvecklar förståelse för att alla människors lika värde

                     #  att alla barn utvecklar förmågan att ta hänsyn och leva sig in i

                          andra människors lika värde.

            

 

METOD

Vi planerar att läsa böcker om Pelle Svanslös och hans vänner. Titta på bilder, även rörliga bilder.

Skapande med Pelle temat.

Sång, rim och ramsor.

Lek, rörelse, musik och hälsa.

Vi leker tillsammans. Dramatiserar.

 DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera genom bilder i Unicum. på väggen, i fotoramen i hallen, i Ipaden.   
Vad dokumenterar vi? Vi dokumenterar barns lärande,
Hur gör vi barnen delaktiga i dokumentationen? Vi tittar på dokumentationer på Ipad, bilder vi tagit på görandet. Reflekterar tillsammans med barnen, ser vad barnen ser och verkar intresserade.

REFLEKTION OCH ANALYS

Reflektion och analys görs i Unikums verktyg.

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Uppgifter

  • Samling v 38-42

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
    Lpfö 18