👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans förskola Kga SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2019-09-06 09:57 i Gullvivans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

Barnen ska ges möjlighet till att utveckla sina språkliga kunskaper och utöka sitt ordförråd. Förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att känna en nyfikenhet och lust till att utforska och utveckla sina olika sätt att kommunicera, detta för att kunna känna sig hörda, delaktiga och kunna delge sina egna tankar och funderingar. Barnen ska få förutsättningar att känna sig trygga i sin kommunikation med andra i sin omgivning och ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens.

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,        
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika sammanhang och medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • både det svenska språket och sitt modersmål om barnet har ett annat modersmål än svenska "

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

På Gullvivans förskola arbetar vi temainriktat där varje barn får reflektera över temat "lika/olika" utifrån sin egen förmåga. Pedagogerna är lyhörda, närvarande och medforskande i processerna. Vi använder oss av ljudböcker, film, böcker och appar som tränar språk och annat material såsom sångpåsar, bilder och rim och ramsor. Även i leksituationerna tränar barnen sina kommunikativa och sociala förmågor där pedagoger är med och lyssnar samt ibland leder, tolkar och förtydligar.
 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen