Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack: Beskrivande texter

Skapad 2019-09-06 11:14 i Almers skola Varberg
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, texternas språkliga drag och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett djur.

Innehåll

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • Skriva en text med styckeindelning
 • Använda ämnesspecifika ord
 • Använda beskrivande verb och adjektiv
 • Känna till vilket tempus beskrivande texter ofta skrivs i
 • Använda kommatecken vid uppräkningar
 • Skriva en egen beskrivande text om ett djur

 

Undervisning

Vi kommer tillsammans att arbeta med olika texter för att lära oss om beskrivande texter. Till texterna kommer vi att arbeta med Zick Zack-boken samt göra andra övningar i helklass för att öva på olika delar som är typiska för beskrivande texter.

Första veckan kommer vi öva på att förstå vad en beskrivande text är och hur texten är indelad i olika stycken. Andra veckan kommer vi öva på att använda språkliga drag som är typiska för beskrivande texter, såsom ämnesspecifika ord, beskrivande verb och adjektiv, tempus och kommatering. Tredje veckan kommer vi att öva på det vi tidigare veckor har arbetat med och fjärde veckan ska vi självständigt skriva en beskrivande text om ett djur.

 

Bedömning och redovisning av förmågor

 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Zick Zack-boken
 • Din faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: