Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna - Tema färg

Skapad 2019-09-06 11:46 i Lillhaga förskola Nykvarn
Grovplanering över höstterminen där fokus ligger på Babblarnas olika färger. Planeringen bygger på en struktur där vi jobbar med varje Babblare under en 2 veckors period. Under perioden är det färgen på babblaren vi koncentrerar oss på samt vad den babblaren står för. T.ex. Under Doodos vecka är det Blått samt värdegrund vi jobbar extra med, osv.
Förskola
Grovplanering över höstterminen där fokus ligger på Babblarnas olika färger och egenskaper. Planeringen bygger på en struktur där vi jobbar med varje Babblare under en 2 veckors period. Under perioden är det färgen på babblaren vi koncentrerar oss på samt vad den babblaren står för. T.ex. Under Doodos vecka är det Blått samt värdegrund vi jobbar extra med, osv.

Innehåll

Höstterminen 2019

Planering & Struktur 

Vad?

Vi kommer att fokusera och arbeta med färg under terminen. Detta gör vi genom att använda oss av barnens intresse för Babblarna och koppla samman varje Babblarefigur och dess färg i vår verksamhet. Då varje figur i sig är kopplad till förskolans olika ämnesområden faller det sig dessutom naturligt att jobba med färg utifrån varje Babblarfigurs ämnesområde.

Doddo - Värdegrund och social kompetens
Bibbi - Matematik och problemlösning
Bobbo - Motorik och rörelse
Dadda - Naturvetenskap
Babba - Språk
Diddi - Kreativitet och skapande

 

Hur och när?

Vi börjar hösten med en två uppstartsveckor där vi bara jobbar in gruppen och lär känna varandra. 

Under vecka 34 & 35, börjar vi med Doddo och Blått, därefter fortsätter vi med Bibbi och gult v. 36 & 37. Sen fortsätter vi vi med varje figur och jobbar med dens färg och ämnesområde under två veckor. V. 44 och 45 under Diddis veckor jobbar vi med skapande och regnbågens alla färger.

V. 46 - 52 Kommer vi att fokusera på jul och traditioner samt ser vart temat med färg och Babblarna leder oss vidare.

 

Bakgrund?

Vi ser ett intresse av Babblarna i barngruppen och märker att även många av dem yngsta barnen hittar en slags trygghet i Babblarna då många är bekanta med Babblarna hemifrån.

 

Samlingsstruktur

 1. Upprop på olika sätt - ”Nu ska vi spela på trumman”, klappa stavelser i namnen, leta efter våra namn på lappar, namnsången, osv.
 2. Sjunga färgsången - Blå, blå, blå är mössan på mitt huvud…
 3. Sjunga ”Var är” sången kopplat till veckans Babblar figur - Var är Doddo, var är Doddo?
 4. Veckans Babblarfigur tittar fram från sitt gömställe eller från sitt ”hus”
 5. Veckans samlingsaktivitet kopplat till Babblarens ämnesområde
 6. Leta färger på våra kläder och i vår miljö runt oss
 7. Ev. Tid över så sjunger vi sånger från vår sånglåda.

 

Babblarna


Doddo - Värdegrund och social kompetens

Vad?

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Hur?

Vi introducerar färgen Blå.

Doddo känner något i sin kropp, men Doddo vet inte vad det är. Tillsammans ska vi diskutera vad som kan göra Doddo glad eller ledsen.

 

Varför?

Förskolans läroplan säger ”Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.” (Lpfö 18, sidan, 10). 

 

Aktiviteter

 • Skapa blå konst - Färga pasta blått och klistra upp den blå pastan på papper och skapa konst.
 • Skapa vårt blåa fönster genom att hänga upp olika blåa saker i en gren
 • Bygga ett blått ”hus” åt Doddo och belysa detta med blå spotlight.
 • Lyssna till ledsen och glad musik och dansa till detta
 • Ta kort på våra glada och ledsna miner
 • Leta blå föremål och saker i vår inomhusmiljö och utomhus miljö
 • Skapa konst i naturen genom att plocka blåbär och måla med på papper
 • Måla med blåa pennor/färger/kritor samt erbjuda blått papper till barnen
 • Vi lånar böcker om färgen blå eller som har mycket blå färg i sig
 • Vi lånar böcker om Babblarna

  

Bibbi - Matematik och problemlösning

Vad?

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Hur?

Vi introducerar färgen gul.

Bibbis strumpor här huller om buller och Bibbi behöver hjälp att sortera dom. Barnen kommer att få en varsin strumpa som de ska hitta en partner till. Vi kommer att jämföra och se likheter och skillnader i strumpor, även sortera och klassificera strumporna för att upptäcka mönster.

 

Varför?

Förskolans läroplan säger ”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.” (Lpfö 18, sidan, 9).

  

Aktiviteter

 • Sortera strumpor efter färg, par, mönster, storlek
 • Skapa sorteringslådor i hallen, under veckan plockar vi fram en låda med blåa duploklossar och en låda med gula klossar
 • Vi målar och ritar med gult
 • Vi skapar fotkonst genom att trycka barnens fötter med gulfärg och sen får barnen dekorera sina gula strumpfötter
 • Vi skapar konst genom att klistra upp gult material på overheadplast
 • I inne- och utemiljön letar vi gula föremål
 • Ute letar vi gula blommor att pressa och limma upp på papper som konst
 • Vi lånar böcker om gult eller har mycket gult i sig
 • Vi plockar pinnar i skogen och sorterar dessa efter längd och jämför med oss själva
 • Vi låter Bibbi bygga med gula klossar som barnen sen kan bygga med, vi jämför höjd och storlek på klossarna
 • Vi hänger gula föremål i vår gren
 • Vi belyser Bibbis hus med gult, givetvis har Bibbi bara gula föremål i huset

 

Dadda - Naturvetenskap

Vad?

Förskolan ska ge varje barn möjlighet till förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Hur?

Vi introducerar färgen grön.

Skogen är stökig så Doddo samlar dom andra babblarna (eller barnen) för att städa upp. Vi berättar en städsaga för barnen som handlar om Dadda och återvinning.
Vi tittar även på fenomenet ljus utifrån Läslyftets mål.

 

Varför?

Förskolans läroplan säger ”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.” (Lpfö 18, sidan, 9).

 

Aktiviteter

 • (Film https://www.youtube.com/watch?v=mgsdHsXIXNQ ) 
 • Låna boken om Halvan och sopbilen. 
 • Ta fram sopsamlar monstren?
 • Sortera gröna påsen och papper ute i vårt soprum
 • Fixa Daddas gröna ”hus”
 • Hänga gröna saker i vår gren
 • Vi pysslar med grönt
 • Vi målar och ritar i grönt
 • Vi lånar böcker om grönt och som handlar om källsortering och miljöarbete
 • Vad händer när vi blandar gult och blått
 • Vi kopplar dessa veckor mycket till vårt läslfytsmål där fokus ligger på ljus

Bobbo - Motorik och rörelse

Vad?

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 

Hur?

Vi introducerar färgen röd. 

Bobbo har jättemycket spring och rörelse i kroppen, så med hjälp av en fidget spinner och ett rörelseklocka/hjul får barnen tillsammans med Bobbo möjlighet till motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Barnen turas om att snurra på rörelseklockan som symboliserar en rörelse de ska härma. 

 

Varför?

Förskolans läroplan säger ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.” (Lpfö 18, sidan, 9).

 

Aktiviteter

 • Rörelsehjul
 • Tabata
 • Grupplek i skogen (Följa John, Byta träd, kurragömma)
 • Måla rita med rött
 • Skapa ett Bobbo ”hus” i rött
 • Hänga röda saker i vår gren
 • Lek i gymnastikhallen med rockringar blåa, gula, och röda
 • Samla röda höstlöv och lägg under ett papper och dra en röd krita över
 • Leta röda saker i vår miljö
 • Små uppdrag till barnen som stimulerar rörelse, -”Alla barnen får krypa till matsalen”, osv.

 

Babba - Språk

Vad?

Förskolan ska ge varje barn möjlighet till ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Hur?

Vi introducerar färgen brun.

Tillsammans ska vi återberätta Stina Wirsens bok Vem är arg? och dramatisera med hjälp av Babba och Bobbo figurerna samt mindre klossar. Vi uppmuntrar barnen till eget berättande och dokumenterar detta. 

 

Varför?

Förskolans läroplan säger ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.” (Lpfö 18, sidan, 8)

 

Aktiviteter

 • Vi ordnar ett brunt ”hus” åt Babba
 • Vi hänger bruna saker i vår gren
 • Vi skapar med brunt genom att bland annat blanda alla andra färger tills det blir brunt
 • Vi läser och dramatiserar extra mycket och leker med språket, t.ex. sammansatta ord, tittar efter långa och korta ord, osv.
 • Vi använder oss av instrument och övar oss i att spela i gehör, högt, svagt, osv.
 • Vi besöker förskolans bibliotek och tittar efter böcker som vi vill läsa
 • Vi läser på helskärm
 • Vi dokumenterar barnens egna berättelser
 • Vi ordnar en låda för vår Babba saga som barnen kan få tillgång till i sitt berättande

 

Diddi - Kreativitet och skapande

Vad?

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

Hur?

Diddi tycker om färger, vi ska tillsammans leka Alla som har, där vi uppmärksammar vilka färger barnen har. Framför allt fokusera på Babblarnas färger men även ta in fler färger så alla barn blir inkluderade. Vi pratar även om regnbågen och tittar lite på prismor och hur regnbågensfärger blir synliga i ljuset.

 

Varför?

Förskolans läroplan säger att barn ska få möjlighet att ”skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse…” (Lpfö 18, sidan, 7). 

 

Aktiviteter

 • Vi trollar med barnen på en samling för att skapa diskussion och nyfikenhet kring regnbågen. https://www.youtube.com/watch?v=sM1TOUiEkNY
 • Vi tittar på Daniel Tigers avsnitt om färger. https://www.youtube.com/watch?v=qRHbGVEnXjY
 • Vi skapar ett moln av papptallrik och pappersremsor 
 • Vi målar våra egna regnbågar
 • Vi letar böcker i biblioteket
 • Vi provar att pyssla med deg
 • Vi dansar till olika sorts musik från olika kulturer och provar att programmera varandra

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: