👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(7-9) HT 2019

Skapad 2019-09-06 12:23 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogiska planeringen från v45-v52 2016 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år7-9. Denna planeringen gäller tre olika grupper.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v35 t.o.m v43 2019 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år 7-9. Denna planering gäller två olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Prata, kultur, läsförståelse och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
Att kunna analysera språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger i skönlitteratur med hjälp av lässtrategier och diskussionen.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka egna känslor och åsikter.
Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att lära sig språkets struktur med grammatiska små partiklar, ordklasser och satsdelar.
Att lära sig känna kinesiska traditioner och analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor i Kina och göra jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Att kunna samarbeta och bidra med nya idéer till gruppen.
Att kunna använder digitala verktyg för att skriva kinesiska tecken och texter.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

Grupp 1:
Kursplanen, kunskapskraven, nya mål och planeringar för 2019 
Läsförståelse: Romanen 《水浒传》四个章节 fyra kapitel
Grammatik: skillnaden mellan grammatiska partiklar "的, 地, 得" 
Kultur: presentationer och "månefestivalen"

Grupp 2: 
Kursplanen, kunskapskraven, nya mål och planeringar för 2019 
Kultur och beskrivande texten: 《中秋之夜》
Faktatexten: 《蝙蝠和雷达》
Övningarna på APP och hur man använder digitala verktyg för att skriva kinesiska tecken och texter.  

Arbetsmetoder:

Grupp 1:
Att läsa och analysera språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger i skönlitteratur med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation av kultur och samhällsfrågor.
Grupp/gemensam diskussion kring presentationen och samhällsfrågor.   
Ord analys, ordval och felkorrigering av meningar.

Grupp 2:
Läsa och förstå beskrivande text och faktatexter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna och att göra kopplingar till sig själv och vår värld.   
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation.
Göra rollspel och dramatiserar scenen med bilderna.
Att lära sig att använder digitala verktyg för att skriva kinesiska tecken och texter.


Eleven har uppnått målen när...

När du kan använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
När du kan analysera språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv, parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger i skönlitteratur.
När du kan ställa och besvara frågor, samtala om texterna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du kan muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
När du visa att du har god förståelse av den kinesiska språkets strukturen med de grammatiska små partiklarna, och även kan använda dem i dina egna meningar och texter på rätt sätt.
När du visar förståelse av texter och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du kan analysera och reflektera aktuella traditioner/samhällsfrågor och göra jämförelse hur det är i Kina och i Sverige.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskamraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete.
När du kan använder digitala verktyg för att skriva kinesiska tecken och texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9