👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion av lärmiljöer med ny barngrupp

Skapad 2019-09-06 13:18 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Våra lärmiljöer är nya för barnen och de behöver en tydlig introduktion i varje miljö. Pedagoger som är aktiva i introduktionen, stöttar och vägleder, uppmuntrar till lek och främjar socialtsamspel.

Innehåll

Att lära sig leka! 

Vår barngrupp behöver stöttande, uppmuntrande och medutforskande pedagoger. När vi introducerar dem för våra nya lärmiljöer behöver vi göra det i samspel med barnen och deras intressen. Pedagoger finns där för att uppmuntra och stötta i det sociala samspelet, för att tydliggöra lekens osynliga regler och för att utforska det nya materialet tillsammans med barnen.

Pedagoger behöver skapa trygghet i gruppen och främja tillväxten av en grupp, där vi stöttar, uppmuntrar, ser och hjälper varandra. Detta gör vi genom att finnas på golvet tillsammans med barnen och genom att aktivt samtala om det vi gör och det vi utforskar. Vi ställer öppna frågor, är tillåtande och bemöter alla på ett positivt sätt.

Vi har planerat att introducera miljöerna i en takt som anpassas efter den barngrupp vi har och för att ge dem möjlighet att fördjupa sitt/sina intressen samtidigt som vi kan följa och dokumentera dem i deras utveckling.

 • utvärdering av introduktionen gör vi senare under hösten, dock senast under november, då vi tror att vi har hunnit samla tillräcklig dokumentation för att kunna utvärdera.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18