👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-09-06 13:52 i Haverdals byskola Halmstad
Mänskliga rättigheter. Barns rättigheter och villkor. FN
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter.

Barns rättigheter och villkor.

FN

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka information om samhället från medier och internet.

Reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och principer.

Bedömning - vad och hur

 • förklara vad FN är och hur FN uppstod
 • ge exempel på vad FN gör
 • förklara vad de mänskliga rättigheterna är
 • ge exempel på mänskliga rättigheter
 • förklara vad barnkonventionen är
 • ge exempel på artiklar i barnkonventionen
 • ge exempel på barns rättigheter i Sverige
 • kunna ge exempel på skyddsnät för barn i Sverige

Du visar dina kunskaper genom att göra en muntlig redovisning av arbetet du gjort.

Undervisning och arbetsformer

Film

Grupparbete

Gruppdiskussion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6