Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtens delar + några vanliga blommor.

Skapad 2019-09-06 14:03 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 – 6 Svenska Biologi
Under några veckor kommer vi att studera växters olika delar. Du kommer bl a att lära dig hur de ser ut och vad de heter.

Innehåll

 

För dig betyder det att:

Du ska lära dig växters delar och funktion.

Du ska lära dig namnet på några vanliga blommor som finns i Sverige. Dessutom ska du få lära dig något som är speciellt med de olika blommorna. 

I slutet av arbetet kommer du att få ett prov.

Se lärandematris nedan.

Undervisning 

Du kommer att lära dig genom:

 • föreläsning

 • gruppdiskussion

 • enskilt arbete

 • grupparbete

 • filmer

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vi kommer att bedöma hur väl du:

 • lär dig begreppen
 • lär dig fakta
 • söker information i böcker

Uppgifter

 • Artkunskap träd

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bi
Biologi Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att genomföra fältstudier och andra undersökningar. Elevens förmåga att formulera frågeställningar och planeringar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Elevens förmåga att dokumentera sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utveckade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Elevens förmåga att förklara och visa på biologiska sammanhang. Elevens förmåga att använda biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Sv Bi
Blommor

Söka vetenskaplig information. Kunna namnet på vanligt förekommande arter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kan söka information om mina träd och blommor och lära mig namnet på dessa. viss anpassning till sammanhanget
Kan söka information om mina träd och blommor och skriva ner minst två fakta om dessa. relativt god anpassning till sammanhanget
Kan söka information om mina träd och blommor och lära mig namnet och flera fakta om dessa. Kan se likheter och skillnader mellan de olika växterna och skriva ner dessa fakta. god anpassning till sammanhanget
Växtens delar
Kan namnet på växtens viktigaste delar och även dess funktion. viss anpassning till sammanhanget
Kan namnet på alla växtens delar och minst en funktion för varje del. relativt god anpassning till sammanhanget
Kan namnet på alla växtens delar och flera funktioner för alla delar. god anpassning till sammanhanget

Sv Bi
Svenska Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att skriva texter med tydligt innehåll, att skriva texter med fungerande struktur och förmåga att variera språket.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Elevens förmåga att sammanställa information med beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Den information eleven sammanställt innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den information eleven sammanställt innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den information eleven sammanställt innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: