👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kullerbyttan HT 2019

Skapad 2019-09-06 14:24 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Vårt mål är att alla barn är inkluderade och upplever att verksamheten och utbildningen är meningsfull, så att de utvecklas till vetgiriga, empatiska och ansvarsfulla individer.  

Det första läroplansmålet är direkt kopplat till vårt Grön flagg arbete. I vår utbildning är ansvar och delaktighet en viktig del i miljöarbete för en hållbar utveckling. 

I vår utbildning har vi också valt att fokusera på barns hälsa, motorik och välbefinnande. En sund och positiv inställning till hälsa, rörelse och mat är viktigt och högst aktuellt.

 

2. Förväntade effekter 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål:

Att barnen blir medvetna om sin kropp och ska känner glädje i att röra sig.

Pedagogiska måltider som består av dels god och näringsrik mat och pedagoger som har ett professionellt bemötande till barnen i matsituationerna. Detta leder till att varje enskilt barn får en sund och glädjerik inställning till mat och matsituationen.

Barnen ska bli medvetna om sin miljö och vara rädd om den.

Det enskilda barnet ska utveckla sin empatiska förmåga, känna ansvar och värna om sina kompisar. 

ALLA barn ska känna samhörighet och vara inkluderade både i den lilla och den stora gruppen.

 

3. Tematiskt arbetssätt

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

Sagan Bockarna Bruce kommer vara en del av undervisningen.

Genom att utforska och använda oss av närmiljön vill vi att barnen ska få ökad förståelse och ansvar för vår miljön. 

Grön flagg-arbete

 

4. Metodval för insamling av resultatet

Så här följer vi upp:

Grovplaneringar

Observationer och dokumentationer

Kontinuerligt använda uppföljningsmallen

Unikum

Föräldrainflytande

SKA-arbete

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18