👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5

Skapad 2019-09-06 14:26 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Pedagogisk planering för år 4, kopplad till läromedlet Happy. Självbedömningsmatris kopplad till kunskapskraven för år 6.
Grundskola 5 Engelska
I engelskan kommer du under läsåret att arbeta med det digitala läromedlet från Gleerups, Engelska 5. Vi kommer att läsa och översätta texter tillsammans.Vi kommer att samtala. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för dig: - Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter. -Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Innehåll

Det här ska vi lära oss!

Ämnesområden som är bekanta för dig.
Intressen, personer och platser.
Vardagsliv.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Olika former av enkla samtal och dialoger.

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få arbeta med de olika kapitlen.
Träna på ord och fraser som hör till.
Arbeta med olika övningar som hör till kapitlen.
Göra enkla presentationer.
Lyssna och träna på dialoger och texter.
Läsa och träna på uttal och intonation.
Skriva enkla ord och fraser.
Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.
Sjunga.

Så här ska du få visa!


Jag kommer att bedöma om du kan:
- läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt samt förståelse.
- framföra en enkel dialog med tydligt språk.
- översätta en text med hjälp av ordlista.
- ställa frågor till en kamrat om t.ex. familjen, intressen m.m.
- visa att du förstår genom att återberätta, först på svenska och sedan på engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6