👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff 4 - Colours/Family

Skapad 2019-09-06 14:35 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbete utifrån Good Stuff 4, kapitel numbers/home.
Grundskola 4 Engelska
Vi ska arbeta med kapitlet Colours/Family i Good Stuff 4. Hur lever engelsktalande familjer i andra delar av världen, betyder alla ord samma sak eller finns det olika ord för samma sak? Det ska vi ta reda på de kommande veckorna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • tala om färger
 • berätta om din familj
 • tala om ålder
 • beskriva utseende
 • tala om vad han/hon tycker om
 • fråga vad någon tycker om
 • svara på frågor
 • ta del av några skillnader i det engelska språket beroende på vart i världen det pratas

Du ska också få arbeta med grammatik;

 • Personliga pronomen - subjektsform
 • am - is - are

Hur ska vi lära oss detta?

 • att träna på läs-, hör- och talövningar
 • att arbeta i workbook
 • att öva på glosor

Vad som kommer att bedömas:

 • uttrycka dig i tal och skrift
 • uppfatta engelskt tal
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • förstå de grammatiska övningarna

Hur du får visa vad du kan:

 • aktivt delta på genomgångar och diskussioner
 • lyssna på hörövningar
 • arbeta i workbook
 • uttrycka dig muntligt och skriftligt

Uppgifter

 • Skriv om dig själv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6