👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid.

Skapad 2019-09-06 14:53 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Revolutionernas tid syftar till tiden då européerna dominerade haven och en stor del av den upptäckta världen. Vi kommer följa händelseförloppen både i Europa och Amerika samt vad den nya tiden leder till för förändringar.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia
Revolutionernas tid syftar till tiden då européerna dominerade haven och en stor del av den upptäckta världen. Vi kommer följa händelseförloppen både i Europa och Amerika samt vad den nya tiden leder till för förändringar.

Innehåll

Arbetsområde:

u  Upptäcktsresande under 1500-talet förändrade förutsättningarna för jordens invånare. Vi tittar på några expeditioner samt vilka förändringar som följer i deras kölvatten. 
Därefter fortsätter vi med framåt i tiden med både den franska- och amerikanska revolutionen samt avslutar med industriella revolutionen.

Konkreta mål:

Tiden för förändring kännetecknas av en rad händelseförlopp. Efter avslutat område skall vi känna till hur förutsättningarna för människorna under den här tiden förändras samt vilka lärdomar vi kan dra av det samt hur vi kan dra slutsatser av desamma i vår tid.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Se hur historia påverkade sin tid och även i vår tid. Att lära oss av det förflutna för att tolka vår framtid och tid vi lever i. Du kommer även att använda historiska källor för att träna din källkritiska förmåga. Samt att förstå hur avgörande händelser under tidsperioden påverkar samt att du även skall känna till vilka händelserna är samt personer, grupper eller länder som är inblandade.

Undervisning:

Undervisningen kommer att bygga kring genomgångar samt eget arbete i form av bland annat instuderingsuppgifter samt analys. 

Område: "Upptäcktsresande"  Känna till några viktiga upptäckare, förstå vilken förändring upptäckten gjorde för sin tid och vår tid. 

Område: Upplysningen: Genomgångar i helklass. Du skall känna till några av personernas samt huvuddragen i upplysningsfilosofernas teorier samt vad de leder till. 

Område: Franska revolutionen & Amerikanska revolutionen: Huvuddragen i revolutionsförloppet, konsekvenser av revolutionen. 

Område: Industriella revolutionen: Viktiga förändringar som påverkar både jordbruk samt den växande industrin. Hur människors levnadsförhållande förändras under 17- och 1800-talet. 

Undervisningen blandas av genomgångar, instuderingsfrågor, uppgifter, även inslag av "flippat klassrum" dvs. elever förbereder sig genom att se en förinspelad genomgång hemma och lektionen präglas av förförståelse och diskussion.  

Uppgifter

 • Industriella revolutionen

 • Marie Antoinette - Drottning av Frankrike

 • Litet prov Amerikanska revolutionen

 • Uppgifter/frågor till Amerikanska revolutionen

 • Upplysningen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9