Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plåtarbete år 4

Skapad 2019-09-06 15:18 i Lindbladsskolan Mjölby
Tillverka smycke eller nyckelring av aluminium, koppar, mässing.
Grundskola 4 Slöjd
Du ska i arbetet få lära dig hur man kan tillverka smycke och nyckelring av plåt.

Innehåll

Målet med undervisningen

- få kännedom om hur man kan forma/bearbeta plåt med handverktyg, redskap och tekniker på ett ändamålsenligt sätt.

- känna till förekommande verktyg och redsap, hur de används och deras benämning. T.ex guldsmedssax, skruvstäd, skyddsbackar och smärgelduk.

- tränas i att följa en skriftlig instruktion så självständigt som möjligt.

- få viss kännedom om några metaller, såsom aluminium, koppar och mässing och hur man ser skillnad på dem.

 

Så här ska vi arbeta

Arbetet kommer pågå under ca 5 veckor under höstterminen.

Eleven ska göra två arbeten. Först ett i aluminium som är en mjuk och mer lättarbetad metall. När det arbetet är klart ska man även prova på att göra ett arbete i koppar eller mässing.

Eleven får välja mellan att göra ett smycke eller en nyckelring.

Eleven har en skriftlig instruktion med bilder som stöd men kommer få instruktioner både enskilt och i grupp efter behov.

Eleven skriver loggbok varje lektion där eleven reflekterar och beskriver sitt lärande.

När arbetena är färdiga gör eleven en utvärdering och beskriver de viktigaste verktygen och lärdomarna som eleven tar med sig ifrån arbetet.

 

Det här ska bedömas

Bedömning sker löpande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: