Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europakartan

Skapad 2011-10-03 10:41 i Östergårdsskolan Halmstad
En LPP om Europas länder, viktigare öar, berg, regioner och orter. Här ingår också fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna. Här tränas också hur kartan är uppbyggd med färger, symboler och kartor.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Geografi är världens ämne! De flesta skolämnen är lätta att förstå vad de handlar om. Det hörs på namnet vad man lär sig i svenska och historia. Men vad är geografi egentligen? Jo, geografi är kunskapen om vår jord. Om hur den ser ut och hur vi lever här. Detta arbetsområde handlar om Europas namngeografi och befolkning.

Innehåll

Syfte

Genom att studera Europas länder kommer du ges möjlighet att utveckla kunskaper om geografiska förhållanden samt utveckla en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska du även ges möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du lär dig förstå när dina geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Mål

Du skaffar dig kunskaper om och utvecklar förståelse för:

 1. Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 2. Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Arbetsgång

Vi startar arbetsområdet v.12. Troligen avslutar vi det v17 eller v18.

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi: Arbeta med kartboken på olika sätt. Arbeta med blindkartor och kartor över Europas länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter. Diskutera fördelningen av Europas befolkning. Hur har olika regioner och tätorter tillkommit?

Vi kommer att ha enskilda skiftliga läxförhör och prov på Europas namngeografi samt befolkning.

 

Vilka kunskapskrav ska du nå?

 • Du ska ha kunskap om namn och läge på Europas länder och huvudstäder samt viktigare öar, vatten, berg och regioner.

 • Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

 • Du ska ha kunskap om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av denna.

   

   

  Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?

  Analysförmågan

 • Jämför saker, hur de är lika och olika varandra.

 • Kan förklara och visa hur saker hör ihop.

 • Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man kan först saker olika

   

  Begreppsförmågan

 • Förstå vad begrepp och ord betyder.

 • Förstå hur begrepp och ord hör ihop.

 • Kunna använda begrepp och ord i nya sammanhang.

   

  Informationshanteringsförmågan

 • Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha.

 • Kunna sortera information man hittar på ett bra sätt.

 • Veta skillnaden mellan fakta och åsikterVilken hjälp kommer du att få?

 • Du får hjälp av olika källor såsom kartboken, stenciler, seterra på nätet, geografiböcker, filmer och geologihäfte.

 • Du får hjälp av dina egna erfarenheter och din förförståelse.

 • Du får hjälp av lärarens och dina klasskamraters respons.

 • Begreppsordlista

 

Namngeografi

 

 

 

 

 

Läge

 

 

 

 

 

Klimat

 

 

 

 

 

Tundra

 

 

 

 

 

 

 

Naturresurser

 

 

 

 

 

 

 

Tätbefolkat

 

 

 

 

 

Glesbefolkat

 

 

 

 

 

Immigration

 

 

 

 

 

Emigration

 

 

 

 

 

Medellivslängd

 

 

 

 

 

Levnadsstandard

 

 

 

 

 

EU

 

 

 

 

 

Nordeuropa

 

 

 

 

 

Sydeuropa

 

 

 

 

 

Västeuropa

 

 

 

 

 

 

Östeuropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europas namngeografi och befolkning

Kunskapskrav Geografi åk 4-6

E
C
A
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Verktyg i geografi
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Livsmiljöer
Du har grundläggande kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har goda kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du har mycket goda kunskaper om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Ny rubrik

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: