👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

slöjd

Skapad 2019-09-06 18:51 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
skissa sina initialer för att sedan brodera dessa
Grundsärskola 6 – 9 Slöjd
skissa och brodera sina initialer

Innehåll

Pedagogisk planering monogram

 

Syfte med uppgiften

 

·         Du ska framställa dina initialer med hjälp av lämpliga verktyg

·         Du ska utveckla dina kunskaper där tanke, fantasi och handling samverkar

·         Du ska under arbetets gång beskriva hur du leder ditt arbete framåt med hjälp av text och foto

 

De här förmågorna utvecklar du i ditt arbete

·         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

·         Välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet och utifrån syftet med kvalite och miljöaspekter

·         Analysera och värdera ditt arbete

·         Tolka slöjdföremålets kulturella och estetiska uttryck

 

Centralt innehåll

·         Planera en ide med hjälp av lämpliga hjälpmedel

·         Använda de kunskaper i material, tekniker och redskap som du samlat på dig

·         Göra egna skisser men också använda litteratur

·         Dokumentera ditt arbete

 

Vad ska du kunna när arbetsområdet är slut

 

·         Göra en egen ide som är svårare än tidigare

·         Följa din planering

·         Documentera ett arbete digitalt med foton och text

·         Klara av att bli färdig med ditt arbete

 

Bedömning av arbete

·         Arbetsprocessen – hur du leder ditt arbete framåt för att nå fram till ditt resultat

·         Vilken kvalite ditt arbete har

·         Hur du har dokumenterat ditt arbete

 

 

 

Uppgifter

 • Initialer

Matriser

Sl
Kommunikation bedömningsunderlag Lgr 11

Förmågor som ska bedömas

 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Samspela med andra.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att initiera och avsluta kommunikation,
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan uttrycka egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka olika former av kommunikativa uttryck.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att tolka andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen.
 • KOM   9
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på sitt språk i tal, sånger och ljudlekar
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information från olika källor
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
.Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som har hänt och vad som ska hända.
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar sig i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven deltar i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven använder kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • KOM   9
 • KOM   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.