👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara konstruktioner

Skapad 2019-09-07 09:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Utveckla elevernas förmåga att få en förståelse för hållbara konstruktioner. Fokus under arbetets gång ligger på det praktiska, kreativa planet då eleverna får skissa skalenligt och konstruera en byggnad i två plan.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi behöver hus som skydd mot regn och kyla. Men hus kan byggas i många olika syften, även sätten att bygga varierar stort mellan olika tider och olika delar av världen.

Med ny kunskap ska du bygga en modell i två plan med bestämda mått.

Innehåll

Till dig som elev:

Vi behöver hus som skydd mot regn och kyla. Men hus kan byggas i många olika syften, även sätten att bygga varierar stort mellan olika tider och olika delar av världen. 

Med ny kunskap ska du bygga ett tvåplanshus med bestämda mått. 

Mål

 • planera ditt arbete med skisser och ritningar
 • genomföra ett konstruktionsarbete enligt instruktioner och egen planering
 • resonera kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar
 • ha kännedom om olika hållfasta konstruktioner

Arbetssätt

Under kursen kommer vi att:

 • se på film och bildspel om konstruktioner och vanliga byggnadsmaterial.
 • testa enkla principer för hållbara konstruktioner 
 • träna på att rita i skala och ge korrekta måttangivelser på ritningarna
 • bygga en modell med hjälp av glasspinna, blomsterpinnar, snöre, papper, kartong och lim.
 • läsa sidorna 34-47 och 104-114 i läroboken "Teknik 4-6"

 

 

Modellbygget föregås av en planeringsfas där du beslutar dig för hur modellen ska se ut samt vilka tekniker som ska användas för att skapa en hållbar konstruktion. Du avslutar planeringsfasen med att göra en skiss eller ritning över den modell du avser att bygga.

Bedömning

Den praktiska delen av modellbygget kommer att bedömas med avseende på:

 • hur väl modellen efterliknar ritningen
 • om du under arbetets gång har förvärvat nya kunskaper och använt dig av dessa för att förbättra sin konstruktion samt dokumenterat dessa förändringar
 • konstruktionens hållbarhet och funktionalitet
 • din förmåga att finna bra lösningar på de problem som dyker upp
 • konstruktionens estetiska intryck

De teoretiska kunskaperna redovisas skriftligt i någon form.

Reflektion

Efter övningen kommer du att utvärdera din egen arbetsprocess och reflektera över vad som var lyckosamt och vad som kunde ha gjorts bättre. Du ska visa dina kunskaper genom att redovisa din modell och på ett konstruktivt sätt bedöma annans arbete och ge förslag på förbättringar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
,
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.