👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimailtal år 6 HT19

Skapad 2019-09-07 09:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Matematik
Mål När du är klar med det här kapitlet ska du kunna - förstå och menas med ett decimaltal - storleksordna decimaltal - multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 - räkna med överslagsräkning - räkna med kort division

Innehåll

Mål och arbetsbeskrivning av kap. 1 - 

s.6 - 37 MatteDirekt Borgen 6A

                                                                                     Fördjupning: Bok Mondo år 7/matte direkt år 7 vid önskemål

 

                                                                                                 

Vecka  Områden      Sidor

35

  • Decimaltal
  • Tiondelar
  • Hundradelar
  • Tusendelar
 s. 8 - 14
36
  • Multiplicera med 10, 100 och 1000. 
  • Division
 s. 16 -19
37
  •  Är svaret rimligt
  • repetition
  • E-prov
 s. 20 - 23
38

Repetition/Fördjupning

s. 24 - 29 eller 30 - 34
39 Repetition/Fördjupning

s. 24 - 29 eller 30 - 34

 

 Läxa är att följa planeringen samt att emellanåt göra tilldelade uppdrag på elevspel. Ex v 36 är läxan att genomföra 8 uppdrag som handlar om mult & div med 10, 100 och 1000. Sedan kan jag som lärare följa upp resultatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

Ännu ej visat tillräckliga kunskaper
E
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.