👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5-6

Skapad 2019-09-07 11:47 i Lekstorpsskolan Lerum
Höstterminens planering i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Idrottsplanering

Innehåll

Målet med undervisningen är att du:

 • ska lära dig hur man förebygger skador
 • ska få prova olika idrotter, både inomhus och utomhus.
 • ska lära dig vad kondition är och vad en god kondition kan förebygga.
 • ska planera en egen aktivitet och kunna genomföra och anpassa den för en grupp.
 • ska träna och lära känna sin kropp i olika situationer
 • lära dig att orientera med hjälp av karta
 • lära dig om allemansrätten och vad den innebär

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att:

 • träna koordination, styrka och rörlighet genom att använda oss av olika redskap.
 • diskutera hur man kan förebygga skador på olika sätt.
 • ha både gemensamma och enskilda aktiviteter.
 • prova olika lekar, spel och idrotter, både nya och sådana ni redan känner till.
 • träna att visa hänsyn och respekt, både mot varandra och mot den miljö vi vistas i.
 • orientera i känd miljö och även i okänd miljö.

 

Detta kommer vi att bedöma:

Se bedömningsmatris "Idrott och hälsa"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömning Idrott och Hälsa åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rörelse
Du kan delta i: Spel
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du kan delta i: Lekar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du kan delta i: Idrotter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Dans och rörelse till musik.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Simning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan simma 200 m varav 50 m rygg.
Du kan simma 200 m varav 50 m rygg.
Du kan simma 200 m varav 50 m rygg.
Du kan samtala om egna upplevelser om fysiska aktiviteter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra välutveckladeoch väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Anpassning vid utomhusaktiviteter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden (klä sig efter väder) och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Hälsa och livsstil
Skador
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Nödsituationer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.