Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet aug sept 19

Skapad 2019-09-07 15:05 i Trönningesbjärsvägens förskola Varberg
Förskola
Den första perioden av höstterminen fokuserar vi på att arbeta med förskolans grundverksamhet. Vi kartlägger då barnens intressen och behov utifrån det vi observerar i lek och i de aktiviteter vi erbjuder. Men också med er vårdnadshavares hjälp via dagliga samtal och vid utvecklingssamtalen som sker under september/-början av oktober.

Innehåll

 

VAD

Grundverksamheten vilar på våra gemensamma normer och värden och på vår förskola arbetar vi efter ledorden TRYGGHET GLÄDJE OCH FÖRSTÅELSE. Här  ingår omsorg, undervisning, lärande och utveckling samt rutiner med t ex. aktiviteter, lek, lämning, hämtning, samling, hygien och toalettbesök, matsituationer, vila, på- och avklädning.

 

HUR

Vi ser över dagens rutiner och utvecklar där det behövs.

Vi erbjuder olika aktiviteter inne och ute utefter intressen vi fångat upp hos barnen, men också med olika begrepp vi vill utmana eller erbjuda mer av. 

Vi erbjuder utvecklingssamtal med vårdnadshavare, här kan även uppföljning av inskolning ingå.

Vi bjuder in till föräldramöte i slutet av perioden där vi informerar av vad vi Planerar att sätta för mål utifrån det vi sett i kartläggningen och där ni får vara med och bidra med frågor, tankar och förväntningar. 

Vi pedagoger observerar och dokumenterar i bild och text som vi sedan gemensamt reflekterar kring vid våra gemensamma planeringar på måndagar (12:30:14:30). Då är våra kvalitetsavlösare med barnen.                                    

 

 

VARFÖR

Grundverksamheten ger stöd åt oss pedagoger och blir en garanti för en strukturerad verksamhet som skapar trygghet åt barn, vårdnadshavare och pedagoger. Det ska vara tydligt för alla:

VAR Var leker/arbetar vi och med vilka saker?                                                                                      

NÄR Hur ser dags- och veckorutinerna ut på förskolan?                                                                      

HUR På vilket sätt bemöter vi varandra på förskolan?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: