👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2019-09-07 15:24 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Engelska
Utifrån olika teman lär vi oss att förstå och använda det engelska språket.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetets gång ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- förstå enkel talad engelska
-på ett enkelt sätt formulera dig muntligt och skriftligt på engelska
-läsa och förstå enkel engelska

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 

 • förstå vardagliga ord och uppmaningar och visar det genom att t ex utföra uppmaningarna.
 • delta i sånger, ramsor och lekar och använda den engelska du lärt dig.
 • hälsa på engelska och presentera dig själv muntligt  och skriftligt (t ex namn, ålder, familj, intresse, ditt hem)
 • läsa enkla texter på engelska och berätta om innehållet. 

Du visar dina kunskaper genom att delta i diskussioner och lösa olika uppgifter. 

Undervisning och arbetsformer

För att utveckla dina kunskaper, förmågor och utveckla ditt ordförråd ska vi arbeta med: 

 • att sjunga sånger och lära oss ramsor
 • leka lekar och spela spel
 • titta på klipp med enkelt engelskt tal
 • lyssna på sagor och läsa enkla texter
 • berätta om oss själva och ställa frågor till klasskamraterna
 • utveckla ditt ordförråd genom att arbeta utifrån olika teman som tex. hälsningsfraser, hus och hem och skola
 • lösa uppgifter kopplade till aktuellt tema. 
 • arbeta med ordkort/bilder
 • enkla dialoger för att träna på att läsa och uttala. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6