👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2019-09-07 15:59 i Långåsskolan Falkenberg
I ämnet idrott kommer eleverna att få möta olika slags aktiviteter. Vi kommer bland annat göra olika lekar, bollsporter och danser. Aktiviteterna sker både ute och inne.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott och hälsa kommer du att öva på de grundmotoriska färdigheterna, samarbeta med andra elever men framförallt att det är bra och roligt att röra på sig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Våra mål

Du ska kunna:

* delta och förstå reglerna i enkla lekar både i inne- och utemiljö.

* samarbeta genom lek och spel med andra. 

* olika lekar och rörelser i vatten.    

* några begrepp och ord för att kunna samtala om hälsa.

* allemansrättens grunder.


Bedömning - vad och hur

Bedömningen grundar sig på: 

* hur aktiv du är under idrottslektionerna.

* hur du samarbetar med andra.

* hur du kan balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

* hur god kännedom du har kring allemansrättens grunder.


Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

* få testa på olika fysiska aktiviteter.

* få simundervisning på Klitterbadet. Där får vi bland annat testa på olika lekar, rygg- och magsim samt att dyka.

* samtala om hälsa och livstil. T.ex. hur man får en bättre livsstil genom kost och fysisk aktivitet.

* lära dej mer om allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rörelse
T ex grovmotoriska grundformer, lekar, dans, redskap, simning.
Tränar på enkla rörelser. T ex hoppa, springa, åla.
Genomför enkla rörelser. T ex springa hoppa, åla.
Genomför sammansatta rörelser. T ex kullerbytta, simning, höjdhopp, dans.
Har förmåga att genomföra svårare sammansatta rörelser. Tex kullerbytta, simning, höjdhopp, dans.
Samarbete
Samarbetsförmåga och respekt för andra
 • Gr lgr11
Har grundläggande förmåga att spela och leka med andra.
Har god förmåga att spela och leka med andra.
Har mycket god förmåga att spela och leka med andra.
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp kring upplevelse av lek, hälsa, ute- & naturupplevelser.
Bekantar sig med ord och begrepp kring upplevelsen av lek, hälsa, ute- och naturupplevelse.
Tränar på att använda ord och begrepp kring upplevelsen av lek, hälsa, ute- och naturupplevelsen.
Beskriver sina upplevelser kring lek, hälsa, ute- & naturupplevelser.
Reflekterar kring sambandet mellan lek, hälsa, ute- & naturupplevelse och en hälsosam livsstil.
Friluftsliv och utevistelse
Allemansrättens grunder
Har grundläggande kännedom kring allemansrättens grunder.
Har god kännedom kring allemansrättens grunder.
Har mycket god kännedom kring allemansrättens grunder.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
Har grundläggande förmåga att ta emot instruktioner och följa regler samt visa hänsyn.
Har god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler samt visa hänsyn.
Har mycket god förmåga att ta emot instruktioner och följa regler samt visa hänsyn.