Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1 Ht -19

Skapad 2019-09-07 17:16 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Området hälsa och livsstil med fokus på kroppen och elevernas kroppsuppfattning
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Vi kommer lära oss och använda begrepp som är kopplade till vår kropp och de aktiviteter vi genomför. Du kommer öka din kroppsuppfattning på ett lekfullt sätt och träna förmågan att röra dig allsidigt. Du kommer träna din förmåga att samtala kring din upplevelse av fysisk aktivitet och din hälsa.

Innehåll

Syfte, förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer

 • genom ett lekfullt sätt benämna dina kroppsdelar, öka din kroppsuppfattning och träna förmågan att röra dig allsidigt.
 • lära dig och använda begrepp som är kopplade till din kropp och de aktiviteter vi genomför.
 • träna förmågan, enskilt och i mindre grupp, att samtala kring din upplevelse av genomförda aktivitet

Undervisning och arbetsformer

Det gör vi genom

 • aktiviteter och lekar där vi tränar/benämner de olika kroppsdelarna
 • aktiviteter och lekar där vi tränar vår kroppskontroll
 • aktiviteter och lekar där vi tränar förmågan att röra oss allsidigt
 • att introducera, beskriva, benämna och använda begrepp kopplade till kroppen (fysiska), knoppen (psykiska och mentala) och upplevelser (beskrivande begrepp)
 • vi kommer arbeta enskilt, i par elr mindre grupp i de olika aktiviteterna

 

Bedömning, vad och hur

Din förmåga att

 • visa och benämna kroppsdelar
 • röra dig allsidigt och visa på kroppsuppfattning
 • förstå, använda och resonera kring begreppen kopplade till kroppen, knoppen och upplevelserna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: